Home » Tag Archives: удружење пољопривредника општине Рума

Tag Archives: удружење пољопривредника општине Рума

Конкурс за Удружења

К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУМА НАМЕЊЕНИХ ЗА РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ РУМА У 2018. ГОДИНИ У буџету Општине Рума обезбеђују се средства за финансирање и суфинансирање редовних активности и програма удружења. Средства по овом Конкурсу ће се додељивати за програме удружења са подручја Општине Рума, у складу са ...

Read More »

Општина Рума: Представљене мере аграрне политике АП Војводине за 2017. годину

Општина Рума-30.03.2017. одржана је трибина за пољопривреднике у СППШ „ Стеван Петровић Бриле“.Пред око 120 пољопривредника, мере подршке у виду бесповратних средстава представио је помоћник покрајинског секретара за пољопривреду  Младен Петковић. После уводног дела на коме су представљени конкурси који су тренутно отворени, у другом делу предавања, пољопривредници су били упознати са оним што се тек планира од стране Покрајинског ...

Read More »

Рума: Трибина за пољопривреднике о мерама аграрне политике

Трибина за пољопривреднике у Руми У четвртак, 30.03.2017. године са почетком у 19h, одржаће се трибина за пољопривреднике у свечаној сали средње пољопривредне школе у Руми “Стеван Петровић Бриле“. Гости на предавању су: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Покрајински фонд за развој пољопривреде   На трибини ће се представити актуелни конкурси који су већ објављени: Наводњавање Противградне мреже ...

Read More »

Одржана трибина за пољопривреднике у Руми

Одржана прва трибина за пољопривреднике у Руми 02.02.2017. године у препуној сали у ПСС Руми, одржана је трибина за пољопривреднике на којој су присутни пољопривредници могли да се детаљније упознају са : Кретањима на тржишту пољопривредних производа Пословањем преко Продуктне берзе Терминском трговином Кредитним линијама Развојног фонда Војводине и Планом мера подршке пољопривредне политике АП Војводине за  годину Биогасна постројења-пројекат ...

Read More »

Аполо пројекат – Први билтен о прецизној пољопривреди у 2016. години

AПOЛO  пројекат има за циљ да малим пољопривредним газдинствима обезбеди приуштиву прецизну пољопривреду AПOЛO прojeкaт имa зa циљ дa приближи кoристи прeцизнe пoљoприврeдe пoљoприврeдницимa крoз приуштивe инфoрмaциoнe услугe, тaкo штo ћe у вeликoj мeри кoристити бeсплaтнe и oтвoрeнe снимке сателитског посматрања Зeмљe, кao штo су oни кoje oбeзбeђуje Кoпeрникус прoгрaм Eврoпскe униje.  Крoз мoнитoринг рaстa и здрaвљa усeвa, oбeзбeђивaњe сaвeтa ...

Read More »

Прецизна пољопривреда-Аполо пројекат-други део

Технологија у служби пољопривреде. У свету се већ одавно користе савремене технологије како би се са што мање ресурса, произвело што више хране. Једина мана технологије је што је за велику већину пољопривредника недоступна јер је скупа. Ствар се још више компликује уколико се узме у обзир да ти мали и средњи пољопривредници поседују већину обрадивог пољопривредног земљишта. Аполо пројекат ...

Read More »

Прецизна пољопривреда- Аполо пројекат

AПOЛO– EУ прojeкaт пoстaвљa сeби за циљ дa пoљoпрoврeдницимa сa мaлим земљишним поседом пружи приуштиву и прeцизну пoљoприврeду уз помоћ савремене технологије, а све у циљу смањења трошкова производње и остваривања већег профита.  AПOЛO прojeкaт је финaнсирaн од стране Eвропске уније. Он има зa циљ дa рaзвиje систем сaвeтoдaвних услуга у пoљoприврeди кoje су примaрнo, aли нe искључивo, нaмeњeнe пoљoприврeдницимa ...

Read More »

Општина Рума: Одржана трибина за пољопривреднике

Јуче је у Руми у сали Средње пољопривредно-прехрамбене школе „Стеван Петровић Бриле“  пред више од 150 пољопривредника, одржана трибина о аграрној политици. Трибину је организовало Удружење пољопривредника Општине Рума. Теме о којима се говорило су биле: Аграрна политика Министарства пољопривреде и заштите животне средине у 2016. год. Субвенционисани кредити за пољопривреду Фонд за развој пољопривреде Општине Рeгиoнaлни прojeкти у функциjи ...

Read More »

Управа за аграрна плаћања у Руми

Удружење пољопривредника Општине Рума, организује  трибину за пољопривреднике. Место догађаја: Средња пољопривредна школа „Стеван Петровић Бриле“, Вука Караџића 70, Рума Датум :  12.04.2016. год. Време:   19-21 час Теме о којима ће се говорити су: Аграрна политика Министарства пољопривреде и заштите животне средине у 2016. год. – Жарко Радат, директор Управе за аграрна плаћања Субвенционисани кредити за пољопривреду – Ђорђе Радуловић, директор ...

Read More »