Home » Tag Archives: рра срем

Tag Archives: рра срем

Одржана трибина за пољопривреднике у Руми

Одржана прва трибина за пољопривреднике у Руми 02.02.2017. године у препуној сали у ПСС Руми, одржана је трибина за пољопривреднике на којој су присутни пољопривредници могли да се детаљније упознају са : Кретањима на тржишту пољопривредних производа Пословањем преко Продуктне берзе Терминском трговином Кредитним линијама Развојног фонда Војводине и Планом мера подршке пољопривредне политике АП Војводине за  годину Биогасна постројења-пројекат ...

Read More »

Биогасна постројења за добијање електричне енергије у Србији-докле се стигло?

Пoљoприврeднa биoгaс пoстрojeњa пoгoднa су зa кoришћeњe нуспрoизвoдa пoљoприврeднe прoизвoдњe (стajњaк, oстaци биљнe прoизвoдњe), или eнeргeтских биљaкa (кукурузнa силaжa, сирaк, судaнскa трaвa) у циљу дeцeнтрaлизoвaнe прoизвoдњe eнeргиje. Стajњaк мoжe дa будe jeдини супстрaт, мaдa сe вeћe eнeргeтскe врeднoсти пoстижу кoмбинoвaњeм стajњaкa кao глaвнoг супрaтa и кукурузнe силaжe, eнeргeтских биљaкa и жeтвeних oстaтaкa oстaлих рaтaрских културa кao кo-супрaтaтa. Mинистaрствo eнeргeтикe Рeпубликe ...

Read More »

Општина Рума: Одржана трибина за пољопривреднике

Јуче је у Руми у сали Средње пољопривредно-прехрамбене школе „Стеван Петровић Бриле“  пред више од 150 пољопривредника, одржана трибина о аграрној политици. Трибину је организовало Удружење пољопривредника Општине Рума. Теме о којима се говорило су биле: Аграрна политика Министарства пољопривреде и заштите животне средине у 2016. год. Субвенционисани кредити за пољопривреду Фонд за развој пољопривреде Општине Рeгиoнaлни прojeкти у функциjи ...

Read More »

Управа за аграрна плаћања у Руми

Удружење пољопривредника Општине Рума, организује  трибину за пољопривреднике. Место догађаја: Средња пољопривредна школа „Стеван Петровић Бриле“, Вука Караџића 70, Рума Датум :  12.04.2016. год. Време:   19-21 час Теме о којима ће се говорити су: Аграрна политика Министарства пољопривреде и заштите животне средине у 2016. год. – Жарко Радат, директор Управе за аграрна плаћања Субвенционисани кредити за пољопривреду – Ђорђе Радуловић, директор ...

Read More »