Home » Вести (page 30)

Вести

Почела исплата субвенција за 2016. годину

Исплата основних подстицаја у биљној производњи, почела је јуче. Основни подстицаји по хектару износе 2000 динара и довољно је поднети само захтев у Управу за трезор. Пољопривредници који су међу првима поднели захтев за овом врстом директних плаћања до 09.03.2016. године, су међу првима добили подстицаје у овој години. Динамика наставка исплате зависиће од брзине обраде поднетих захтева и прилива ...

Read More »

Цене свиња, говеда, оваца и коза на тржишту од 28. марта до 4. априла 2016. године

Прочитајте у документу: Цене свиња Цене говеда Цене оваца и коза Прошлонедељне цене на тржишту стоке бележе промене у односу на цене из претпрошле недеље. Када је реч о платформи за куповину и продају стоке farmia.rs и постављању понуда приметили смо мању активност у Борском округу, Толичком и Пиротском округу. Остали окрузи у Србији били су активни у постављању понуда, ...

Read More »

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду 28.03.-01.04.2016. године

  Продуктна берза Нови Сад Tржиштe рoбa из сeктoрa примaрнoг aгрaрa сe пoлaкo oтвaрa. Дуги зимски сaн нa тржишту житaрицa и уљaрицa  je у другoj пoлoвини мaртa зaмeнилo  прoлeћнo сунцe. Прoмeт сe пoлaкo стaбилизуje, дoдушe нe нa oним врeднoстимa кojи су били прeтхoдних гoдинa, aли с oбзирoм нa oнo штa сe дeшaвaлo у прeтхoднoм врeмeнскoм пeриoду, кoнстaтaциja o лaгaнoм буђeњу ...

Read More »

ПСПВШ: Конкурс за бесповратна средства намењена средњим пољопривредним школама

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, објавио је конкурс за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу средње пољопривредне школе кроз набавку опреме. Средства се додељују као подршка средњим пољопривредним школама с територије АП Војводинe за интензивирање коришћења пољопривредног земљишта кроз набавку опреме, а с циљем осавремењивања наставе у средњим пољопривредним школама. Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом конкурсу ...

Read More »

Како до јефтинијег дизела за пролећне радове?

Гориво поскупело за око пет динара.Самим тим, уколико упоредимо горива код нас и у окружењу, логично је да следи активирање црног тржишта. Цвета шверц евродизела због пролећне сетве и цене која је за 30 до 50 дирана нижа у БиХ и Македонији. Гориво на пумпама у Србији поскупело је у протекла два месеца 4,7 динара за бензин и 5,26 динара ...

Read More »

Пољопривредници из Гакова пуштени на слободу

Пeтoрицa пoљoприврeдникa из Гaкoвa, кojи су прe дeсeт дaнa oсуђeни нa зaтвoрскe кaзнe, пуштeни су прoшлe нoћи из зaтвoрa нaкoн нoвe oдлукe Прeкршajнoг судa у Aпaтину, сaзнaje РTВ. Прeтрeс у тoм случajу пoчeo je прeкjучe у 14 чaсoвa, a зaвршиo сe jучe уjутрo oкo 1.30 суспeнзиjoм oдлукe o упућивaњу пoљoприврeдникa у зaтвoр. Прeкршajни суд у Aпaтину ћe кoнaчну oдлуку дoнeти ...

Read More »

Цене свиња, говеда, оваца и коза на тржишту од 21. до 28. марта 2016. године

Цене свиња, говеда, оваца и коза на тржишту од 21. до 28. марта 2016. године Прочитајте у документу Цене свиња Цене говеда Цене оваца и коза Прошлонедељне цене на тржишту стоке бележе промене у односу на цене из претпрошле недеље. Када је реч о платформи за куповину и продају стоке farmia.rs и постављању понуда приметили смо мању активност у Борском ...

Read More »

До 50% бесповратних средстава за куповину нове пољопривредне механизације

Циљ конкурса је модернизација производње и јачање производне конкуретности кроз повећање продуктивности газдинства, смањење производних трошкова, одрживог управљања ресурсима и прилагођавања захтевима домаћег и страног тржишта.     За реализацију Конкурса за доделу бесповратних средстава за набавку нове прикључне механизације и опреме у 2016. години, предвиђен је укупан износ од 5.000.000.00 динара. Бесповратна средства по овом конкурсу утврђују се у ...

Read More »

До 50% бесповратних средстава за пчеларе у Општини Инђија

Циљ конкурса је повећање производње, продуктивности, конкурентности, модернизација и достизање стандарда и одрживог управљања ресурсима у области пчеларства кроз доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке пчелињих друштава и нове опреме за пчеларство у 2016. години на територији општине Инђија.   За реализацију Конкурса за доделу бесповратних средстава за набавку пчелињих друштавa и нове опреме за пчеларство у 2016. години, предвиђен ...

Read More »

Инђија: Бесповратна средства за набавку опреме за млекарство

Циљ конкурса је повећање производње, продуктивности, конкурентности, модернизација и достизање стандарда и одрживог управљања ресурсима у области сточарства кроз доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке нове опреме за мужу и опреме за хлађење и складиштење млека у 2016. години на територији Општине Инђија. За реализацију Конкурса за доделу бесповратних средстава за набавку нове опреме за мужу и опреме за хлађење ...

Read More »