Home » Вести (page 10)

Вести

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду 27.03.-31.03.2017. године

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду  27.03.-31.03.2017. године У тргoвaњу нa oргaнизoвaнoм бeрзaнскoм тржишту je у пeриoду oд 27. дo 31. мaртa прoмeтoвaнo укупнo 1.900 тoнa рoбe, укупнe финaнсиjскe врeднoсти 38.511.750,00 динaрa. У oднoсу нa упoрeђуjући пoдaтaк из прeтхoднe нeдeљe прoмeтoвaнa je мaњa кoличинa рoбe зa 19,96% дoк je пaд финaнсиjскe врeднсти прoмeтa изнoсиo 20,57%. Oвaквoм трeнду у ...

Read More »

Општина Рума: Представљене мере аграрне политике АП Војводине за 2017. годину

Општина Рума-30.03.2017. одржана је трибина за пољопривреднике у СППШ „ Стеван Петровић Бриле“.Пред око 120 пољопривредника, мере подршке у виду бесповратних средстава представио је помоћник покрајинског секретара за пољопривреду  Младен Петковић. После уводног дела на коме су представљени конкурси који су тренутно отворени, у другом делу предавања, пољопривредници су били упознати са оним што се тек планира од стране Покрајинског ...

Read More »

Подстицаји за инвестиције у прераду и маркетинг меса, млека, воћа, поврћа, грожђа и производа рибарства

Објављен у Службеном Гласнику РС број 29/2017. Правилником се ближе прописују врсте подстицаја програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности, који обухватају подршку за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа, услови, начин остваривања права на подстицаје, обрасци захтева за остваривање права на ...

Read More »

Рума: Трибина за пољопривреднике о мерама аграрне политике

Трибина за пољопривреднике у Руми У четвртак, 30.03.2017. године са почетком у 19h, одржаће се трибина за пољопривреднике у свечаној сали средње пољопривредне школе у Руми “Стеван Петровић Бриле“. Гости на предавању су: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Покрајински фонд за развој пољопривреде   На трибини ће се представити актуелни конкурси који су већ објављени: Наводњавање Противградне мреже ...

Read More »

Подстицајна средства за младе пољопривреднике

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, покренуло је нови програм субвенционисања младих пољопривредника. Подстицаји обухватају подршку програмима и то: 1) подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне биљне производње и припреме пољопривредних производа за тржиште на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника 2) подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне сточарске производње на пољопривредним газдинствима младих ...

Read More »

Правилник о подстицајима за куповину нових трактора Министарства пољопривреде и заштите животне средине

Овим правилником су прописани услoви и нaчин oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje за куповину новог трактора, обрасци захтева кao и мaксимaлни изнoси пoдстицaja пo кoриснику. Подстицај се остварује на основу прихватљивих трошкова инвестиције за набавку новог трактора снаге мотора до 100 киловата (kW), са стандардним деловима, уређајима и опремом укључујући припадајућу тракторску кабину, који се први пут употребљава за извођење пољопривредних ...

Read More »

Бесповратна средства за складиштење житарица Министарства пољопривреде

Правилником о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу дефинисана су бесповратна средства која се могу добити за изградњу  нових објеката за складиштење житарица, силоса и подних складишта као и набавку нове опреме за објекте намењене складиштењу житарица. Бесповратна средства се могу добити за : Изградњу нових објеката силоса и подних складишта Набавка нове опреме за објекте намењене складиштењу житарица ...

Read More »

Бесповратна средства за грађење објекта за складиштење стајњака и за набавку нове опреме за манипулацију,сепарацију,дистрибуцију и одлагање чврстог и течног стајњака Министарства пољопривреде

Правилником о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну сточарску производњу дефинисана су бесповратна средства која се могу добити за изградњу новог објекта за складиштење стајњака и за набавку нове опреме за манипулацију,сепарацију,дистрибуцију и одлагање чврстог и течног стајњака . Бесповратна средства се могу добити за следеће: Изградњу новог објекта за складиштење стајњака Скрепери и сепаратори Транспортери за стајско ђубриво Уређаји ...

Read More »

Бесповратна средства за набавку нове опреме и изградњу објекта за смештај животиња Министарства пољопривреде

Правилником о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну сточарску производњу дефинисана су бесповратна средства која се могу добити за изградњу и набавку опреме за сточарску производњу . Бесповратна средства се могу добити за следеће: Подстицај за изградњу објекта за смештај животиња Опрему за објекте за смештај млечних крава и товних јунади Опрему за објекте за смештај крмача, одгој прасади и ...

Read More »

Кредит за набавку квалитетних приплодних и товних грла са каматом од 1.5% у 2017. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде објавио је  конкурс  за доделу кредита за набавку приплодних и товних грла у : овчарству, козарству и свињарству.  Кредитна средства се додељују за куповину  приплодних грла оваца, коза, свиња и грла за тов. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима –правним и физичким лицима са подручја АП Војводине,уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани ...

Read More »