Home » Вести (page 10)

Вести

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду 13.03.-17.03.2017. године

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду  13.03.-17.03.2017. године Oвa нeдeљa бeлeжи пaд цeнa житирицa нa дoмaћeм тржишту пoљoприврeдних прoизвoдa. Цeнe примaрних пoљoприврeдних прoизвoдa, пшeницe и кукурузa су билe у пaду у oднoсу нa прoшлу нeдeљу. Укупaн прoмeт у пeриoду oд 13. дo 17. мaртa je oбухвaтao 1.725 тoнa рoбe, чиja je врeднoст изнoсилa 34.047.000,00 динaрa. У oднoсу нa ...

Read More »

DAFF – агробизнис обука за младе

DAFF агрибизнис обука намењена је младима до 30 година старости, одржава се у Рашком, Златиборском и Подунавском округу, и укључује следеће теме: одржива пољопривреда а посебно органски узгој, о предузетништву и особинама предузетника/ца, израда бизнис плана, презентација пословне идеје, регистрација посла, о мотивацији, доношењу одлука, преговарању, о фондовима и субвенцијама, о умрежавању, брендирању и стандардима у производњи. Обуку реализује Удружење ...

Read More »

Доњи Милановац: Први сајам семена , садног материјала и вештачког ђубрива

31.03.2017. године у Доњем Милановцу, одржаће се први сајам семена , садног материјала и вештачког ђубрива. Организатор је Удружење Аграр Пореч.       Особа за контакт је Биљана Даниловић- 069 181 29 74. Програм манифестације можете погледати у наставку текста:

Read More »

„Дивац пољопривредни фондови“: Бесповратна средства за развој овчарства у Пожеги, Књажевцу, Ваљеву и Ужицу

Фондација „Ана и Владе Дивац“ у сарадњи са општинама Књажевац и Пожега, градом Ваљево и Ужице расписао је конкурсе за доделу бесповратних средстава за развој овчарства. Горе поменуте конкурсе можете погледати на следећим линковима тако што ћете кликнути на ваш град: Општина Књажевац Општина Пожега Град Ваљево Град Ужице Извор: Екоаграр

Read More »

АП Војводина: Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта у 2017. години

Предмет конкурса је суфинансирање радова на уређењу атарских путева и отресишта. Циљ конкурса јесте уређење атарских путева и прилазних атарских путева са израдом завршног слоја од чврстих компактних материјала- најмање до нивоа туцаника или струганог асфалта и уређење отресишта. У смислу овог конкурса: под атарским путем подразумева се саобраћајна површина која је доступна већем броју корисника, коју надлежни орган прогласи ...

Read More »

АП Војводина: Конкурс за доделу до 50% бесповратних средстава за инвестиције у пчеларство у 2017. години

Циљ конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години, јесте унапређивање пчеларске производње и производње меда у Аутономној покрајини Војводини. Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за набавку нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство. Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу износе до 15.000.000,00 динара. Бесповратна средства за подршку ...

Read More »

АП Војводина: Конкурс за доделу до 70% бесповратних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта

Конкурс за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2017. години Циљ конкурса јесте уклањање комуналног, неопасног, инертног отпада (у даљем тексту: Отпад) одлаганог на дивљим депонијама лоцираним на пољопривредном земљишту у државној својини. Предмет суфинансирања јесу трошкови уклањања (примарна сепарација или други третман отпада на месту дивље ...

Read More »

АП Војводина: Конкурс за доделу до 50% бесповратних средстава за опремање фарми у 2017. години

Циљ конкурса  је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње на фармама у Аутономној покрајини Војводини у 2017. години. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање: опремања говедарских фарми, опремања свињарских фарми, опремања овчарских фарми, опремања козарских фарми, опремања живинарских фарми, набавке опреме за мужу, набавке опреме за хлађење и складиштење млека, набавке опреме за изђубравање. За реализацију конкурса за ...

Read More »

АП Војводина: Конкурс за доделу средстава за суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини у 2017. години

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације у 2017. години Предмет конкурса јесте суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и одвођење отпадних – фекалних вода ради унапређивања животних услова у градским, приградским и сеоским насељима на целокупној територији Аутономне покрајине Војводине, а циљ је обезбеђивање санитарно ...

Read More »

Лицитације државног пољопривредног земљишта

На страни Управе за пољопривредно земљиште,  можете пратити јавне позиве за лицитацију државног пољопривредног земљишта, који се објављују од стране општина и градова у Републици Србији. http://upz.minpolj.gov.rs/

Read More »