Home » Вести (page 20)

Вести

Који рачуни за ђубриво ће важити за регресирање у 2017. години?

Који рачуни за ђубриво ће важити за регресирање у 2017. години? Измењени правилник о регресирању ђубрива, објављен је  у „Службеном гласнику РС”, број 9/16 од 05. фебруара 2016. године. По  том измењеном правилнику, рачуни за ђубриво важе ако су издати од 16.11.2016. године до 30.09.2017. године. Рачуни који су издати са термином који је дефинисан правилником за регресирање ђубрива се подносе ...

Read More »

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду 26.09.-30.09.2016. године

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду  26.09.-30.09.2016. године Продуктна берза Нови Сад  Зa прoтeклу рaдну нeдeљу нa “Прoдуктнoj бeрзи” у Нoвoм Сaду сe слoбoднo мoжe рeћи дa рoбнo-бeрзaнскoг прoмeтa нeмa. Teк jeдaн зaкључeн купoпрoдajни угoвoр пoчeткoм нeдeљe у кoличини oд 50 тoнa кукурузa, укупнe динaрскe врeднoсти oд 825.000,00 динaрa, пoтврђуje aпсoлутну нeзaинтeрeсoвaнoст пoтeнциjaлних учeсникa зa рoбнo-бeрзaнскo тргoвaњe. Пшeницa ...

Read More »

АП Војводина: Продужен рок до краја октобра за подношење пријава на конкурс за доделу бесповратних средстава за наводњавање у АП Војводини

Предмет Конкурса за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2016.години је додела бесповратних средстава за суфинансирање: изградње експлоатационих бунара, набавке опреме за бунаре, пумпи за наводњавање, система за наводњавање, система за фертиригацију, тифона, линија за наводњавање и изградњe цевовода. Конкурс је намењен физичким и правним лицима, која имају регистровано ...

Read More »

Кредити за пољопривредну механизацију са каматом од 2%

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне).  Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима: физичким и правним лицима Физичка и правна лица морају бити са подручја АП Војводине, уписана у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће се реализовати искључиво на тероторији АП Војводине. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на ...

Read More »

Кредити за наводњавање са каматом од 1%

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за куповину система и опреме за наводњавање и бушење бунара. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима: физичким и правним лицима Физичка и правна лица морају бити са подручја АП Војводине, уписана у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће се реализовати искључиво на тероторији АП Војводине. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом ...

Read More »

Кредити за противградне мреже са 2% камате

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за набавку нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2016 години. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима: физичким  и правним лицима Физичка и правна лица морају бити са подручја АП Војводине,уписана у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће се реализовати искључиво на тероторији АП Војводине. Кредити ће бити одобравани ...

Read More »

Конкурс за пластенике са 2% камате

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за куповину нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима: физичким и правним лицима Физичка и правна лица морају бити са подручја АП Војводине,уписани у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће се реализовати искључиво на територији АП Војводине. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом ...

Read More »

Кредити за пчеларе са 2% камате

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за куповину нових кошница и опреме за пчеларство. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима: физичким и правним лицима Физичка и правна лица морају бити са подручја АП Војводине, уписана у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле, и то ...

Read More »

Кредити за куповину телади за тов са 2% камате

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за набавку квалитетне телади за тов  у 2016 години. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима :  физичким  и правним лицима. Физичка и правна лица морају бити са подручја АП Војводине и уписана у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне ...

Read More »

Цене свиња, говеда, оваца и коза на тржишту од 19. септембра до 26. септембра 2016. године

Цене свиња, говеда, оваца и коза на тржишту од 19. септембра до 26. септембра 2016. године  Прочитајте у документу: Цене свиња Цене говеда Цене оваца и коза Прошлонедељне цене на тржишту стоке бележе промене у односу на цене из претпрошле недеље. Када је реч о платформи за куповину и продају стоке farmia.rs и постављању понуда приметили смо мању активност у ...

Read More »