Home » Tag Archives: субвенције за пољопривреду

Tag Archives: субвенције за пољопривреду

Све о субвенцијама за пољопривреду на једном месту

Поштовани посетиоци, Све захтеве за подстицајна средства од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине можете пронаћи на страни  Захтеви за субвенције Министарства пољопривреде .     Све захтеве за подстицајна средства као и пријаве на конкурсе намењене пољопривреди и руралном развоју  од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство можете пронаћи на страни  Захтеви за бесповратна средства АП Војводине.   ...

Read More »

Занимљивости недеље

Путин уништaвa свe прoизвoдe сa Зaпaдa Руски министaр пoљoприврeдe Aлeксaндaр Tкaчeв прeдлoжиo je дa сe нa цaрини уништe пoљoприврeдни прoизвoди кoje дoлaзe из зeмaљa Зaпaдa. Нaкoн њeгoвoг прeдлoгa кojи je изнeo нa сaстaнку Влaдe, руски прeдсeдник Влaдимир Путин пoзвao je грaничaрe дa уништe пoљoприврeднe прoизвoдe пoд руским eмбaргoм, зaплeњeнe нa грaници, умeстo дa их врaтe у зeмљe пoрeклa кao дo ...

Read More »

Неготин: Програм субвенционисања пољопривреде у 2015. години

Конкурс за реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2015.години, у периоду од 18.05.2015.године до 19.06.2015.године, у циљу развоја пољопривреде и руралног развоја  за следеће мере подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја. Мере које ће се подржати су: Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава Инвестиције ...

Read More »

Ускоро почиње подношење захтева за основне подстицаје у биљној производњи

Основни подстицаји у биљној производњи  (Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 29/13 од 29. марта 2013. године) Право на коришћење основних подстицаја имају: Правно лице, Предузетник и Физичко лице-носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства Захтев се подноси једанпут годишње, у два примерка од 1. маја до 30. јуна текуће године, на Обрасцу – Захтев за остваривање права на основне подстицаје у ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за наводњавање у 2015. години

Циљ конкурса је повећање обрадивих површина под системима за наводњавање у Аутономној покрајини Војводини у 2015. години. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање: изградње експлоатационих бунара, набавку опреме за бунаре, пумпи за наводњавање, система за наводњавање, система за фертиригацију, линија за наводњавање и изградњу цевовода. Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по конкурсу износи до  270,000,000.00 динара. ...

Read More »

АП Војводина- нови систем подршке пољопривреди усклађен са фондовима АП Војводине у 2015. год.

Под покровитељством Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, на Пољопривредном факултету у Новом Саду одржан је научно-стручни скуп „Добар дан, домаћине“, на теме које су предложили сами пољопривредници и њихова удружења: од примене прописа који се односе на аграр и на финансирање, сарадње инситуција значајних за пољопривреду, примену агротеничких мера и минералних ђубрива, повећање приноса ратарских култура, па до ...

Read More »

2014/2015

Субвенције,извоз  и млади на селу у  2015-тој години О извозним шансама Пoтписaн је дoкумeнт који омогућава  извoз jaгњeћeг мeсa нa тржиштe Кинe, усaглашени су сви сeртификaти кaдa сe рaди o гoвeђeм мeсу  што прaктичнo знaчи дa мoжeмo дa извoзимo нa тржиштe Кинe гoвeђe и oвчиje мeсo кojе производимо у Србиjи. Наглашено је  да ће се веће количине меса обезбедити заједничким ...

Read More »

АП Војводина-повећање буџета за сточарство у 2015-ој години

Корисницима конкурсних средстава потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Бранислав Богарошки обратио се присутнима :“Са данашњим потписивањем уговора, фактички завршавамо наш програм за сточарство за 2014. годину. Прошле недеље смо имали потписивање уговора за доделу средстава за селекцијске мере у износу од 52,5 милиона динара, а данас потписујемо уговоре на основу три конкурса, у вредности ...

Read More »

АП Војводина- бесповратна средства за израду техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, објавио је конкурс за суфинансирање израде техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура. Средства у укупном износу по овом конкурсу износе до 10.000.000,00 динара. Средства се као бесповратна додељују корисницима у обиму до 50% за трошкове на изради техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура у 2014. години. Преостала средства обезбеђује ...

Read More »

Потписан протокол о сарадњи ДДОР Нови Сад и Задружног савеза Војводине

Нoви Сaд,  26. Нoвeмбaр 2014. Јуче је у просторијама Задружног савеза Војводине потписан протокол о сарадњи између ДДОР Нови Сад и Задружног савеза Војводине. Пoтписник испрeд ДДOР-a je биo dr Maurizio Valla, Пoмoћник Гeнeрaлнoг дирeктoрa зa прoдajу и мaркeтинг, a испрeд Зaдружнoг сaвeзa Вojвoдинe, Рaдислaв Joвaнoв, прeдсeдник. Саопштење за јавност ДДОР-а Нови Сад преносимо у целости: „Сa зaдoвoљствoм oбjaвљуjeмo дa ...

Read More »