Home » Tag Archives: бесповратна средства за пољопривреду

Tag Archives: бесповратна средства за пољопривреду

Све о субвенцијама за пољопривреду на једном месту

Поштовани посетиоци, Све захтеве за подстицајна средства од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине можете пронаћи на страни  Захтеви за субвенције Министарства пољопривреде .     Све захтеве за подстицајна средства као и пријаве на конкурсе намењене пољопривреди и руралном развоју  од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство можете пронаћи на страни  Захтеви за бесповратна средства АП Војводине.   ...

Read More »

АПВ: Усвојен план-бесповратна средства за ратарске тракторе и комбајне у 2017-ој

У службеном листу АПВ 69/2016, Објављен је и Програм подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АП Војводине у 2017. години. У плану за подстицање пољопривредне производње има доста новина које су дуго најављиване, а неке се планирају спровести по први пут. У 2016. години, која је иза нас, свакако најпопуларнија мера је била субвенционисање набавке опреме ...

Read More »

Неготин: Програм субвенционисања пољопривреде у 2015. години

Конкурс за реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2015.години, у периоду од 18.05.2015.године до 19.06.2015.године, у циљу развоја пољопривреде и руралног развоја  за следеће мере подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја. Мере које ће се подржати су: Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава Инвестиције ...

Read More »

Општина Бор: Субвенције за развој пољопривреде

Пољопривредни произвођачи у борској општини ће почетком јуна моћи да конкуришу за бесповратна средства која ће бити издвојена из општинског буџета за суфинансирање пет програма. Од укупно 20 милиона динара највише средстава, више од половине, биће утрошено за куповину приплодних оваца, говеда и коза. „Што се тиче услова сточар ће морати да има најмање три говеда и минимално за толико ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за наводњавање у 2015. години

Циљ конкурса је повећање обрадивих површина под системима за наводњавање у Аутономној покрајини Војводини у 2015. години. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање: изградње експлоатационих бунара, набавку опреме за бунаре, пумпи за наводњавање, система за наводњавање, система за фертиригацију, линија за наводњавање и изградњу цевовода. Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по конкурсу износи до  270,000,000.00 динара. ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за силосе у 2015. години

Циљ конкурса је развој села и унапређење пољопривредне производње у Аутономној покрајини Војводини у 2015. години. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање набавке нове опреме за изградњу нових објеката намењених складиштењу зрнастих пољопривредних култура – силоса од поцинкованог челичног лима  минималне запремине од 150  тона до максималне запремине 400 тона. Суфинансира се максимално две ћелије силoса са следећом ...

Read More »

Министарство пољопривреде- Бесповратна средства до 70% за младе пољопривреднике

У oквиру прoгрaмa Eврoпскe униje Mинистaрствo пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe дaвaћe и дo 70 oдстo бeспoврaтних срeдстaвa пoљoприврeдницимa дo 40 гoдинa стaрoсти. Пoљoприврeдници ћe мoћи дa дoбиjу oд нeкoликo хиљaдa eврa дo чaк 1,2 милиoнa.Први услoв je дa имajу рeгистрoвaнo пoљoприврeднo гaздинствo, дa минимaлни изнoс њихoвe инвeстициje будe oд 10.000 дo 20.000 eврa, a прoгрaмoм je прeдвиђeнo и гдe ...

Read More »

АП Војводина- 7,1 милијарда за пољопривреду

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство у 2015. години има преко 7,1 милијарди динара на располагању, што је и у процентуалном и у апсолутном износу више него у 2014. години, иако је овогодишњи покрајински буџет мањи. Конкурси за доделу подстицајних бесповратних средстава ће бити објављени око 1. марта и трајаће, уз пар изузетака, до краја септембра, односно до утрошка ...

Read More »

2014/2015

Субвенције,извоз  и млади на селу у  2015-тој години О извозним шансама Пoтписaн је дoкумeнт који омогућава  извoз jaгњeћeг мeсa нa тржиштe Кинe, усaглашени су сви сeртификaти кaдa сe рaди o гoвeђeм мeсу  што прaктичнo знaчи дa мoжeмo дa извoзимo нa тржиштe Кинe гoвeђe и oвчиje мeсo кojе производимо у Србиjи. Наглашено је  да ће се веће количине меса обезбедити заједничким ...

Read More »

АП Војводина- Више бесповратних средстава за пољопривреду у 2015-ој години

Скупштина АП Војводине усвојила је буџет за 2015. годину у укупној висини од 62.5 милијарде динара. Наредне године Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство располагаће са 11% укупног Буџета АПВ односно са 7.153.470.655,62 динара. Приходи из буџета које остварује овај Секретаријат су 875 милиона динара, односно 12%, док су сопствени приходи (накнаде, закуп земљишта и др) 88% односно 6.278.000.000,00 ...

Read More »