Home » Tag Archives: подстицаји

Tag Archives: подстицаји

Одржана трибина за пољопривреднике у Руми

Одржана прва трибина за пољопривреднике у Руми 02.02.2017. године у препуној сали у ПСС Руми, одржана је трибина за пољопривреднике на којој су присутни пољопривредници могли да се детаљније упознају са : Кретањима на тржишту пољопривредних производа Пословањем преко Продуктне берзе Терминском трговином Кредитним линијама Развојног фонда Војводине и Планом мера подршке пољопривредне политике АП Војводине за  годину Биогасна постројења-пројекат ...

Read More »

Посебни пројекти у саветодавству на територији АП Војводине

АП Војводина: Посебни пројекти у пољопривредном саветодавству 2014. године Назив пројекта : „Унапређење информисања пољопривредника о мерама аграрне политике кроз различите облике удруживања у пољопривреди „ Пројекат спроводи: ЗЗ Буђановци Партнер на пројекту: Удружење пољопривредника Општине Рума Трајање пројекта: септембар 2014-март 2015. године. Општи циљ:   Упознавaњe пољопривредника са актуелним системом подстицаја у пољопривреди  са нивоа  АПВ и РС Специфични  циљеви: Електронско ...

Read More »

Решење за проблеме у пољопривреди је…

Бeoгрaд — Mинистaр тргoвинe Рaсим Љajић нaдa сe дa ћe ускoрo бити прoнaђeнo рeшeњe зa прoблeмe нa тржишту тoвљeникa, aли и дoдaje дa тo нeћe бити лaкo.Кaкo je рeкao, трeбa зaштити дoмaћe прoизвoђaчe дa држaвa нe трпи никaквe пoслeдицe збoг eвeнтуaлних измeнa Спoрaзумa o стaбилизaциjи и придруживaњу (ССП).Oн je истaкao дa су нaдлeжни свeсни прoблeмa кojи трaje и ниje oд ...

Read More »

Коме продати млеко?

Сточари који просипају млеко у знак протеста, слика је коју у последње време све чешће виђамо у Србији. Произвођачи кажу да им никада није било горе, па поред лоше откупне цене, сада страхују хоће ли имати коме да предају млеко. Горан Стојанов један је од сточара који у последних месец дана нема где да преда млеко. Он је у “Имлековој” ...

Read More »

Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2015-ој години

Овом уредбом прописује се за буџетску 2015. годину обим средстава, врсте и максимални износи по врсти подстицаја у пољопривреди и руралном развоју , у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину. Директна плаћања, у зависности од врсте подстицаја  исплаћују се у одговарајућим максималним износима, и то за: 1) ...

Read More »

Програм мера Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у 2014-ој години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство наставио је  и у 2014-ој  са одређеним сетом мера намењеним подстицању пољопривредне производње на територији АПВ. Подстицаји се додељују у виду  бесповратних средстава која се раподељују пољопривредницима  преко конкурса које расписује Секретаријат за пољопривреду АПВ.

Read More »

Измена уредбе о подстицајима у пољопривреди за 2014-у годину

Измена уредбе о подстицајима у пољопривреди за 2014-у годину дефинише да се из система субвенционисања избацује субвенционисање(регресирање) куповине семена као врсте репроматеријала и да се износ од 6.000,00 дин/ха распоређује равномерно на субвенционисање куповине минералног ђубрива и дизел горива.

Read More »

Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју

Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју објављен је у Службеном гласнику Републике Србије 10/13. Овим законом уређује се врсте подстицаја, начин коришћења подстицаја, Регистар подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, као и услови за остваривање права на подстицаје у пољопривреди и руралном развоју.

Read More »