Home » Остали подстицаји » Фондови за развој пољопривреде општина и градова (page 4)

Фондови за развој пољопривреде општина и градова

Субвенционисање подизања засада воћа са 30% бесповратних средстава на територији Града Крушевца

Град Крушевац, расписао је конкурс за субвенционисање трошкова подизања засада воћа на својој територији. На конкурс могу да се пријаве физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са територије Града Крушевца, који ће активности реализовати на подручју Града Крушевца. Подстицаји обухватају подршку инвестицијама у пољопривредну производњу за субвенционисање производних засада јабучастог, коштичавог, језграстог и јагодастог воћа,  30% од укупног ...

Read More »

Субвенције за осигурање пољопривредне производње на територији Града Ниша

Субвенције за осигурање пољопривредне производње на територији Града Ниша Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша обавештава све заитересоване пољопривредне произвођаче да могу остварити право на субвенцију осигурања пољопривредне производње – усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња у вредности од 40% вредности полисе осигурања. Право на коришћење субвенције има носилац или члан комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са пребивалиштем ...

Read More »

Конкурс за доделу 50% бесповратних средстава за унапређење расног састава кроз набавку квалитетних мушких приплодних грла

Фонд за развој пољопривреде Града Ниша расписао је конкурс  за доделу средстава за унапређење расног састава у овчарству, козарству  и свињарству кроз набавку квалитетних мушких приплодних грла.  Унапређење расног састава у овчарству, козарству и свињарству реализоваће се кроз доделу средстава за набавку квалитетних уматичених (са педигреом) мушких приплодних грла. Право коришћења средстава имају носиоци или чланови комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава са пребивалиштем и ...

Read More »

Фонд за развој пољопривреде Града Ниша

Програмом Фонда за развој пољопривреде утврђују се намене и начин коришћења средстава у циљу  унапређења пољопривреде и руралног подручја града Ниша. Планира се финансирање програма, пројеката и активности које су у складу са Националним програмом за пољопривреду и Националним програмом руралног развоја. Локална самоуправа мора бити креатор и промотер развоја пољопривреде и руралног развоја. Стварањем  повољних услова у складу са ...

Read More »

Фонд за развој пољопривреде Града Краљева

Фонд за развој пољопривреде Града Краљева расподељује подстицајна средства пољопривредним прозвођачима  са подручја града Краљева кроз субвенционисање  дела трошкова за пројекте из области примарне пољопривредне производње у висини од 30% односно 45% за пројекте који се реализују у насељима на подручју града Краљева са отежаним условима рада у пољопривреди а највише  у износу до 300.000,00 динара. Право учешћа на Јавном ...

Read More »

Фонд за развој пољопривреде Града Смедерева

Активности Фонда за развој пољопривреде Града Смедерева су да : Прати и анализира стање у области пољопривреде на територији града Смедерева; Предузима мере за унапређење, очување, подстицање и развој пољопривреде на територији града Смедерева; Предузима мере за ревитализацију села; Стара се о обезбеђивању средстава потребних за рад Фонда; Средства Фонда користе се за: Унапређење  и развој сточарске производње; Унапређење и ...

Read More »