Home » Вести » Општина Инђија: за остваривање права на регрес за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња у 2017. години

Општина Инђија: за остваривање права на регрес за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња у 2017. години

Циљ конкурса је подизање конкурентности производње, стварање тржишно одрживог производа и подизање стандарда живота пољопривредних произвођача у руралној средини, кроз повећање и стабилност дохотка пољопривредних газдинстава.

Предмет конкурса је регресирање трошкова осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња у 2017. години на територији општине Инђија.

За реализацију конкурса за остваривање права на регрес за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња у 2017. години на територији општине Инђија, предвиђен је укупан износ од 4.000.000,00 динара.

 

Бесповратна средства по овом конкурсу утврђују се у износу 60% од вредности полисе.

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи до 80.000,00 динара. Приликом обрачуна се узима вредност полисе без пореза на додату вредност (ПДВ).

Конкурс је отворен до утрошка средстава а најкасније до 31.10.2017.године.

Комплетан текст конкурса можете преузети ОВДЕ.