Home » Tag Archives: субвенције за сточарство

Tag Archives: субвенције за сточарство

Субвенционисање набавке квалитетног приплодног материјала Министарства пољопривреде

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње. Овим правилником ближе се прописују врсте ...

Read More »

Бесповратна средства за набавку опреме за припрему и дистрибуцију сточне хране Министарства пољопривреде

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње. Овим правилником ближе се прописују врсте ...

Read More »

Бесповратна средства за грађење објекта за складиштење стајњака и за набавку нове опреме за манипулацију,сепарацију,дистрибуцију и одлагање чврстог и течног стајњака Министарства пољопривреде

Правилником о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну сточарску производњу дефинисана су бесповратна средства која се могу добити за изградњу новог објекта за складиштење стајњака и за набавку нове опреме за манипулацију,сепарацију,дистрибуцију и одлагање чврстог и течног стајњака . Бесповратна средства се могу добити за следеће: Изградњу новог објекта за складиштење стајњака Скрепери и сепаратори Транспортери за стајско ђубриво Уређаји ...

Read More »

Бесповратна средства за набавку нове опреме и изградњу објекта за смештај животиња Министарства пољопривреде

Правилником о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну сточарску производњу дефинисана су бесповратна средства која се могу добити за изградњу и набавку опреме за сточарску производњу . Бесповратна средства се могу добити за следеће: Подстицај за изградњу објекта за смештај животиња Опрему за објекте за смештај млечних крава и товних јунади Опрему за објекте за смештај крмача, одгој прасади и ...

Read More »

Правилник о измени правилника за остваривање права на подстицаје у пчеларству по кошници пчела

Новим  правилником о подстицајима у пчеларству дошло је до измене када је минималан  број кошница у питању. По Правилнику који је објављен у  ,,Службеном гласнику РС”, број 14/2016 од 22. фебруара 2016. године одређен је минималан број кошница које се морају имати да би се остварило право на подстицаје. Минималан број кошница по новом измењеном правилнику сада износи 20. Термин од ...

Read More »

Правилник о подстицајима у сточарству за краве дојиље

Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 46/15 од 28. маја 2015. године. Подстицаји се остварују за краве дојиље старости преко 24 месеца, које припадају товним грлима чисте расе, и то: херефорд, шароле, лимузин, абердин ангус, шорторн, белгијскo плавo, кијанина, ромањола, маркиђана и блонд аквитен Подстицаји се могу остварити и за мелезиме наведених товних раса, које припадају стаду намењеном за узгој ...

Read More »

Русија: Подршка сточарству 2 милијарде долара

Moсквa – Рускa Вњeшeкoнoмбaнк (ВEБ) дoдeлићe двe милиjaрдe дoлaрa крeдитa зa рaзвoj прoизвoдњe мeсa у Русиjи, рeкao je дирeктoр бaнкe Влaдимир Дмитриjeв. „Гeнeрaлнo, oбим крeдитa, при чeму су тo дeвизни крeдити, jeр сe рaди o купoвини eлитних гoвeдa, изнoсићe нeштo мaњe oд двe милиjaрдe дoлaрa“, oбjaсниo je Дмитриjeв, a oбjaвљeнo je нa сajту прeдсeдникa држaвe. Oн je дoдao дa je ...

Read More »

Субвенције за набавку нове опреме за побољшање организације и ефикасности сточарске производње и припрему сточне хране

Субвенције за набавку нове опреме за побољшање организације и ефикасности сточарске производње и припрему сточне хране  дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну производњу. Субвенције за набавку нове опреме за побољшање организације и ефикасности сточарске производње и припрему сточне хране по овом правилнику подразумевају следеће ставке: (1) Опрема за мужу (музилице и линијски системи за мужу), (2) Опрема за хлађење млека (лактофризи), ...

Read More »

Субвенције за очување животињских генетичких ресурса

Субвенције за очување животињских генетичких ресурса прописане су у Правилнику о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса који је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 83/13. Животињски генетички ресурси, у смислу овог правилника, су врсте и расе, односно сојеви: подолско говече, буша, домаћи биво, домаћи-брдски коњ, нониус, балкански магарац, мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка, ресавка, праменка (пиротска, кривовирска, бардока, ...

Read More »