Home » Tag Archives: субвенције у војводини

Tag Archives: субвенције у војводини

Аграрна политика: Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АП Војводине у 2018. години

Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АП Војводине у 2018. години, можете преузети у прилогу текста.

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за пластенике у 2015. години

Циљ конкурса је интензивније коришћење постојећих земљишних ресурса у АП Војводини у 2015. години. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање : конструкције за објекте заштићеног простора вишегодишњих, вишеслојних фолија за покривање објеката заштићеног простора фолија за сенчење и спречавање губитка топлоте, мрежа за сенчење објекта, система за наводњавање кап по кап инструмената за мерење нивоа CO2 ,температуре супстрата, ваздуха ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за пластенике на територији МЗ Јамена у 2015. години

Циљ конкурса је интензивније коришћење постојећих земљишних ресурса у МЗ Јамена-Општина Шид у 2015. години и подршка произвођачима за набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору на територији МЗ Јамена – Општина Шид која је била поплављена у 2014.години. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање : конструкције за објекте заштићеног простора вишегодишњих, вишеслојних фолија за покривање ...

Read More »

Покрајински секретаријат за пољопривреду: Мере усмерене на мала газдинства

Циљ мера Покрајинског секретаријата за пољопривреду јесте повећање пољопривредне прозводње и помоћ малим газдинствима, изјавио је заменик покрајинског секретара Зоран Кнежевић. Како је рекао, Секретаријат ће ове године располагати са седам милијарди динара, од чега су четири милијарде наменска средства за предузеће Воде Војводине, а подршка ће бити спроведена кроз 27 конкурса, од којих ће неки бити доступни за десетак ...

Read More »

АП Војводина- нови систем подршке пољопривреди усклађен са фондовима АП Војводине у 2015. год.

Под покровитељством Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, на Пољопривредном факултету у Новом Саду одржан је научно-стручни скуп „Добар дан, домаћине“, на теме које су предложили сами пољопривредници и њихова удружења: од примене прописа који се односе на аграр и на финансирање, сарадње инситуција значајних за пољопривреду, примену агротеничких мера и минералних ђубрива, повећање приноса ратарских култура, па до ...

Read More »

АП Војводина- Више бесповратних средстава за пољопривреду у 2015-ој години

Скупштина АП Војводине усвојила је буџет за 2015. годину у укупној висини од 62.5 милијарде динара. Наредне године Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство располагаће са 11% укупног Буџета АПВ односно са 7.153.470.655,62 динара. Приходи из буџета које остварује овај Секретаријат су 875 милиона динара, односно 12%, док су сопствени приходи (накнаде, закуп земљишта и др) 88% односно 6.278.000.000,00 ...

Read More »

70 милиона динара бесповратних средстава за рибњаке у АП Војводини

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс за доделу бесповратних средства за реконструкцију рибњака и подизање нoвих рибњака. Површина рибњака треба да се креће у интервалу   од   1  до 100 ха. Бесповратна средства износе   до 80% од укупне вредности  земљаних  радова  на  рибњачким  објектима,  а  највише  до 20.000.000,00  динара  укупне  пројектоване  вредности  земљаних  радова,  без  ПДВ‐а. Под  објектима  у  смислу  овог  конкурса  подразумевају  се  искључиво  објекти  за производњу рибе: ...

Read More »