Home » Tag Archives: субвенције у пољопривреди

Tag Archives: субвенције у пољопривреди

АП Војводина: Бесповратна средства за прераду воћа, поврћа и грожђа у 2016. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање инвестиција за прераду воћа, грожђа и поврћа на територији АП Војводине у 2016. години .     Конкурсом се додељују  бесповратна средства у нову опрему за: сушење, замрзавање, бланширање, пастеризацију, стерилизацију, пријем, прераду, пуњење и паковање производа од воћа, грожђа и поврћа. Укупан износ бесповратних ...

Read More »

Аграрна политика – Субвенције или добра цена за пољопривредне производе?

Субвенције или добра цена за пољопривредне производе? Mнoгo сe дaнaс причa у jaвнoсти o субвeнциjaмa у пoљoприврeди. Нaш сeљaк би, слoжили би сe, oдрeкao свих субвeнциja зa дoбру цeну свoг прoизвoдa. Jeстe, aли тo нa жaлoст ниje мoгућe! Дoбру цeну нa тржишту дaнaс je врлo тeшкo дoбити. Зaштo? Збoг кoнкурeнциje кoja je врлo oштрa! E  зaтo пoстoje субвeнциje дa би ...

Read More »

Ускоро почиње подношење захтева за основне подстицаје у биљној производњи

Основни подстицаји у биљној производњи  (Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 29/13 од 29. марта 2013. године) Право на коришћење основних подстицаја имају: Правно лице, Предузетник и Физичко лице-носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства Захтев се подноси једанпут годишње, у два примерка од 1. маја до 30. јуна текуће године, на Обрасцу – Захтев за остваривање права на основне подстицаје у ...

Read More »

Посебни пројекти у саветодавству на територији АП Војводине

АП Војводина: Посебни пројекти у пољопривредном саветодавству 2014. године Назив пројекта : „Унапређење информисања пољопривредника о мерама аграрне политике кроз различите облике удруживања у пољопривреди „ Пројекат спроводи: ЗЗ Буђановци Партнер на пројекту: Удружење пољопривредника Општине Рума Трајање пројекта: септембар 2014-март 2015. године. Општи циљ:   Упознавaњe пољопривредника са актуелним системом подстицаја у пољопривреди  са нивоа  АПВ и РС Специфични  циљеви: Електронско ...

Read More »

Док код нас проблеми у млекарском сектору кључају, Французи се организују у „млечни картел“

Нови Сад – Да је тржиште млека прокувало најбоље говори то што се фармери у Војводини хватају за главу јер им млекаре отказују откуп, неки на неколико дана, неки трајно. У позадини тог проблема је криза на европском тржишту млека и млечних производа, на којем се, након руског ембарга, појавио вишак, који се, како се и очекивало, прелио и у ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за прераду пчелињих производа, набавку пчелињих друштава и кошница у 2015. години

Циљ овог конкурса је проширење привредних активности на селу. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање набавкe нове опреме за прераду пчелињих производа, набавку кошница и пчелињих друштава. Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по конкурсу износи дo 70,000,000.00 динара. Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 50% од укупне вредности инвестиције. ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за прераду уљаних култура у 2015. години

Циљ овог конкурса је проширење привредних активности на селу. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање набавкe нове опреме за прераду уљаних култура. Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по конкурсу износи дo 70,000,000.00 динара. Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 50% од укупне вредности инвестиције. Приликом обрачуна се узима вредност ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за прераду грожђа и чување вина у 2015. години

Циљ овог конкурса је проширење привредних активности на селу. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање набавкe нове опреме за прераду грожђа. Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по конкурсу износи дo 70,000,000.00 динара. Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 50% од укупне вредности инвестиције. Приликом обрачуна се узима вредност инвестиције ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за прераду воћа и поврћа у 2015. години

Циљ овог конкурса је проширење привредних активности на селу. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање набавкe нове опреме за прераду воћа и поврћа. Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по конкурсу износи дo 70,000,000.00 динара. Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 50% од укупне вредности инвестиције. Приликом обрачуна се узима ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за опремање фарми у 2015. години

Циљ конкурса је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње на фармама у АП Војводини. Бесповратним средствима ће се суфинансирати: опремање говедарских фарми, опремања свињарских фарми, опремање овчарских фарми, опремање козарских фарми, опремање живинарских фарми, набавку опреме за мужу, набавку опреме за хлађење и складиштење млека, набавка опреме за манипулацију и складиштење хранива за стоку, набавка опреме за манипулацију, одлагање и ...

Read More »