Home » Tag Archives: национални програм развоја пољопривреде 2018-2020

Tag Archives: национални програм развоја пољопривреде 2018-2020

Аграрна политика: Национални програм за пољопривреду за период 2018-2020. године

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ЗА ПЕРИОД 2018-2020. ГОДИНЕ Доношење Стратегије пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-2024. године, представља важан искорак у спровођењу реформи у пољопривредном сектору Републике Србије. Стратегија је успоставила нови приступ развоју пољопривреде и подстакла усклађивање домаћег законодавства са правним тековинама Европске уније у области пољопривреде и руралног развоја и интензивирала припрему и имплементацију бројних ...

Read More »