Home » Tag Archives: кредитирање пољопривреде

Tag Archives: кредитирање пољопривреде

Субвенционисани кредити Министарства пољопривреде у сарадњи са комерцијалним банкама

Субвенционисани кредити Министарства пољопривреде, намењени су пољопривредницима у сарадњи са пословним банкама које одобравају кредите док Министарство пољопривреде субвенционише део камате на те кредите. Овим правилником ближe се прoписуjу услови и начин остваривања права на кредитну подршку. Кредитна подршка је врста подстицаја којом се пољопривредним газдинствима омогућава олакшани приступ коришћењу кредита, и то за: развој сточарства који обухвата набавку животиња ...

Read More »

Рума: Јавни позив банкама за подношење понуде за краткорочно кредитирање РПГ

Позивају се банке заинтересоване за краткорочно кредитирање обртних средстава, физичких лица – носиоца активног пољопривредног газдинства, а уз учешће локалне самоуправе субвенционисањем дела камате пољопривредним произвођачима да Општини Рума поднесу понуде са условима кредитирања. Понуде се подносе у згради општине Рума, Орловићева број 5. Рок за достављање понуда  је од 22.04.2015. до 29.04.2015. године. Општина Рума субвенционисање камату са 10%, ...

Read More »