Home » Вести (page 84)

Вести

Проблематика закупа државног земљишта

„Закуп државне земље је нешто са чиме пољопривредници имају највише проблема због чега Министарство пољопривреде и припрема нов нацрт Закона о пољопривредном земљишту“, рекао је министар пољопривреде, шумарства и водопривреде проф. др Драган Гламочић након одржаног састанка са представницима Удружења „Банатски паори“ у Ковачици. „Чули смо пуно конструктивних савета које ћемо уважити и покушати да исправимо неке нелогичности које су ...

Read More »

Регресирано дизел гориво за пољопривреднике

Oдлукoм дa пoљoприврeдници имajу прaвo дa купуjу гориво (евро дизел и гасно уље 01) нa свим бeнзинским пумпaмa нa тeритoриjи Србиje дaтa je мoгућнoст свим рeгистрoвaним пoљoприврeдним гaздинствимa дa сe гoривoм снaбдeвajу и прe звaничнoг oбjaвљивaњa Правилником о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес  за гориво. Кaкo je Прaвилникoм дeфинисaнo дa кao дoкaз зa купљeнo гoривo, ...

Read More »

Конкурс за доделу дугорочних кредита за развој пољопривредно-прехрамбене индустрије

Развојнифонд АП Војводине расписао је конкурс за  доделу дугорочних кредита за развој пољопривредно-прехрамбене индустрије. Основни циљеви доделе кредита су обезбеђење финансијских средстава ради подршке реализацији синергијских пројеката у области пољопривредне производње и прехрамбено-прерађивачке индустрије кроз удруживање већег броја произвођача – учесника у пољопривредној и прехрамбено-прерађивачкој производњи ради повећања производно-прерађивачких потенцијала и складишних капацитета, унапређења конкурентности и побољшања извозних позиција АП ...

Read More »

Субвенције за наводњавање у АП Војводини

Субвенције за  наводњавање у АП Војводини могу се добити преко конкурса који расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Предмет конкурса је додела подстицајних средстава, којима се суфинансира: изградња експлоатационих бунара, набавка опреме за бунаре, пумпи за наводњавање, система за наводњавање, линија за наводњавање, изградња цевовода и трошкова израде пројектно-техничке документације. Право на коришћење подстицајних средстава имају: – Физичка ...

Read More »

Субвенционисање набавке пластеника и опреме за грејање пластеника у АП Војводини

Субвенционисање набавке пластеника и опреме за грејање пластеника(бесповратна средства за пластенике и опрему за грејање пластеника) може се остварити по конкурсу који расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Субвенција подразумева повраћај средстава у износу од 50% од купљене опреме умањене за износ ПДВ-а. Максимални износ субвенције за набавку опреме за пластенике износи 550 дин/м² и не може бити ...

Read More »

Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије 2014-2024. године

 

Read More »