Home » Вести (page 80)

Вести

Измена правилника о подстицајима за тов јунади, свиња и јагњади

Правилник о изменама правилника  о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, свиња и јагњади објављен је  у „Службеном гласнику РС”, број 42/14 од 23. априла 2014.године. Изменом правилника дефинисан је: нови образац за подношење подстицаја за тов, нови образац пријемнице и смањена је документација која се подноси уз захтев(копије пасоша и извод из централне базе регистра ...

Read More »

Ускоро нови измењени правилници за регресирање ђубрива и дизел горива

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,  најавило је  измене и допуне Правилника о условима и начину остваривања права на регрес за гориво кao и Правилиника о условима и начину остваривања права на регрес за ђубриво који су објављени у Сл. гласнику РС  бр.40 од 11.априла.2014. године. Измене и допуне Правилника о условима и начину остваривања права на регрес за дизел гориво односе ...

Read More »

Измена правилника о начину остваривања права на подстицаје за краве дојиље

У правилнику о Измени правилника о начину остваривања права на подстицаје у сточарству  за краве дојиље, једина је новина та што се за почетак пријема захтева за подстицаје за краве дојиље одређује 1. мај. Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се за сваку календарску годину од 1. маја текуће године до 31. јануара наредне године. Уз захтев се  подноси  извод из ...

Read More »

Конкурс за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта

Покрајински секретаријат за пољопривреду , водопривреду и шумарство објавио је конкурс за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта. Право да конкуришу имају локалне самоуправе (градови/општине) са територије АП Војводине, који приступају уређењу отворене каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта уз услов да обезбеде финансирање у обиму 40% од уговорене вредности радова. Преостала средства у обиму од 60% суфинансира ...

Read More »

Списак уписаних, односно брисаних јавних складишта из регистра јавних складишта

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде утврдио је списак уписаних, односно брисаних јавних складишта из регистра јавних складишта. Списак је објављен  у „Службеном гласнику РС”, број 40/14 од 11. априла 2014. год.Овим списком замењује се списак уписаних односно брисаних јавних складишта из Регистра јавних складишта („Службени гласник РС”, број 69/13).

Read More »

Регресирање ђубрива и горива

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је Правилнике о условима, начину и обрасцима захтева за остваривање права на регрес за ђубриво и регрес за гориво. Правилници су објављени   у Сл. гласнику бр.40 од 11.априла.2014. године. Када је регрес за ђубриво у питању, ситуација је следећа: правно лице, предузетник и физичко лице-носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства има право на коришћење ...

Read More »

Одржан радни састанак на тему: „Генетско унапређење сточарства у Србији“

Државни секретар Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде др. Маја Тимотијевић разговарала је данас са регионалним менаџером продаје компаније Gènes Diffusion Борисом Касаткином о унапређењу пољопривредне сарадње између Француске и Србије  са посебним освртом на сарадњу у области генетског унапређења сточарства у циљу повећања броја грла и веће производње меса и млека у Србији. Министарство пољопривреде предложило је представницима француске компаније ...

Read More »

Финансијски приручник биљне производње

Финансијски приручник биљне производње намењен је индивидуалном пољопривреднику за вођење евиденције о ратарској и повртарској производњи. Финансијски приручник биљне производње омогућава једноставан унос и анализу података о примењим агротехничким мерама, утрошеним средствима и оствареним приходима у периоду четири године. На основу података унетих у Финансијски приручник биљне производње, индивидуални произвођач може да сагледа и побољша производњу на својим парцелама. Препорука је да се подаци у ...

Read More »

Регистровање објекта за држање животиња- фарме

Регистрација објекта за држање животиња- фарме представља начин да сточари дођу преко права пречег закупа до пољопривредног земљишта по просечно излицитираној цени. Још један од разлога због којег треба регистровати фарму-објекат за држање животиња је и тај што се за неке врсте субвенција поставља услов да је објекат за држање животиња-фарма, регистрован.

Read More »

Нова европска пољопривредна политика

Нова европска пољопривредна политика представља скуп реформи који је текао кроз следећи процес: Предлог Европске комисије о новој ЗПП → октобар 2011. Усвајање већине елемената нове ЗПП током тријалога Европске комисије, Европског парламента и Савета Европе → 26. јуна 2013. Усвајање вишегодишњег финансијског оквира (буџета) за 2014-2020  → 24. септембар 2013. Реформе се односе  на 4 основне регулативе:  Заједничко тржиште ...

Read More »