Home » Вести (page 80)

Вести

Матична књига биљне производње

Матична књига биљне производње Следљивост свих фаза у току производње хране је неопходна како би се избегле могуће нежељене последице. Овакав приступ подразумева континуирану контролу и праћење свих тачака у прозводном процесу. Један од корака ка том циљу је вођење евиденције током производног процеса. Идеја аутора је била да произвођачима на једноставан и прихватљив начин учине доступном Матичну књигу биљне производње. Њеним коришћењем омогући ...

Read More »

Грешке због којих пољопривредници остану без субвенција

Константним променама аграрне политике и мењањем услова које корисници субвенција морају да испуне како би остварили своје право на субвенције, редовна је појава да одређени број пољопривредника не може да добије субвенције јер захтев за добијање субвенција или није уредно попуњен или се направила грешка приликом обнове или регистрације пољопривредног газдинства. Често у жељи да се обнова регистрације брже одради, ...

Read More »

FADN- вођење књиговодствених података на пољопривредном газдинству

Успостављање Система рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима у Републици Србији (Farm Accountancy Data Network – FADN) EuropeAid/129873/C/SER/RS У процесу приступања Европској унији пољопривреда Републике Србије треба да прилагоди низ прописа и стандарда и усвоји одређене захтеве у складу са циљевима Заједничке пољопривредна политике (Common Agricultural Policy – CAP), међу којим је и успостављање Система рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима (Farm ...

Read More »

Град Сремска Митровица субвенционише камату за пољопривредне кредите

Град Сремска Митровица субвенционисаће део камате на додељене кредите  за сетву и за сточарску производњу. Укупан износ средстава за субвенционисање камата износе 10.000.000,00 динара и она се деле равномерно на субвенционисање камата за сетву и сточарску производњу. За сваки  кредит одобрен регистрованим пољопривредним газдинствима  ће сњ субвенционисати камата у износу од 10 индексираних поена на годишњем нивоу од укупне каматне ...

Read More »

Аграрна политика Србије и Европске уније

Европска унија (ЕУ) улази у завршну фазу обликовања јединственог тржишта, чија је визија у основним контурама најављена пре више од пет деценија. Пројекти остваривања јединственог тржишта садрже комплексан скуп мера на институционалном, економском, технолошком и организационом плану. Реализацијом ових мера требало би да се успоставе услови за несметанo кретање материјалних добара и фактора производње, знања, рада и капитала, на подручју ...

Read More »

Водич кроз аграрну политику Европске уније

Студија „Водич кроз ЕУ политике – пољопривреда” је друга од пет публикација које припрема Европски покрет у Србији, у сарадњи са Истраживачким центром Словачке асоцијације за спољну политику и уз подршку Словачке агенције за међународну развојну помоћ. Основна намера је да се јавности у Србији, поготово оној која је укључена у бројне и све шире процесе везане за европску интеграцију, на што једноставнији и прихватљивији ...

Read More »

План Покрајинског секретаријатa за пољопривреду, водопривреду и шумарство за 2014-у годину

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство  објавио је свој план  на који начин планира да субвенционише пољопривредну производњу, али и прераду у 2014-ој години. Презентација која се налази у прилогу садржи све оно што се на територији АП Војводине планира субвенционисати-подстицати како би пољопривредна производња била профитабилнија.

Read More »

Зашто се купују њиве у региону

Хектар земље који у Војводини тренутно кошта и до 17.000 евра биће, према проценама упућених, још скупљи како се Србија приближава 2017. години, када ће земљу моћи да купују странци. Такав тренд донео је и праксу да све више наших велепоседника купује земљу у региону, где је значајно јефтинија. После Миодрага Костића, власника „МК групе“ који у Украјини обрађује 30.000 ...

Read More »

Годишњи програм развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2014. годину

Годишњим програмом утврђују се конкретне активности у 2014. години које се односе на обављање саветодавних послова у пољопривреди и подручја на којима се обављају ти послови, обим, рокови и начин спровођења активности, извештавање о извршеним саветодавним пословима, начин праћења и оцењивања ефеката рада пољопривредних саветодаваца (у даљем тексту: саветодавaц), развој пољопривредне саветодавне и стручне службе (у даљем тексту: ПССС), као ...

Read More »

Проблематика закупа државног земљишта

„Закуп државне земље је нешто са чиме пољопривредници имају највише проблема због чега Министарство пољопривреде и припрема нов нацрт Закона о пољопривредном земљишту“, рекао је министар пољопривреде, шумарства и водопривреде проф. др Драган Гламочић након одржаног састанка са представницима Удружења „Банатски паори“ у Ковачици. „Чули смо пуно конструктивних савета које ћемо уважити и покушати да исправимо неке нелогичности које су ...

Read More »