Home » Вести (page 80)

Вести

Водич кроз аграрну политику Европске уније

Студија „Водич кроз ЕУ политике – пољопривреда” је друга од пет публикација које припрема Европски покрет у Србији, у сарадњи са Истраживачким центром Словачке асоцијације за спољну политику и уз подршку Словачке агенције за међународну развојну помоћ. Основна намера је да се јавности у Србији, поготово оној која је укључена у бројне и све шире процесе везане за европску интеграцију, на што једноставнији и прихватљивији ...

Read More »

План Покрајинског секретаријатa за пољопривреду, водопривреду и шумарство за 2014-у годину

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство  објавио је свој план  на који начин планира да субвенционише пољопривредну производњу, али и прераду у 2014-ој години. Презентација која се налази у прилогу садржи све оно што се на територији АП Војводине планира субвенционисати-подстицати како би пољопривредна производња била профитабилнија.

Read More »

Зашто се купују њиве у региону

Хектар земље који у Војводини тренутно кошта и до 17.000 евра биће, према проценама упућених, још скупљи како се Србија приближава 2017. години, када ће земљу моћи да купују странци. Такав тренд донео је и праксу да све више наших велепоседника купује земљу у региону, где је значајно јефтинија. После Миодрага Костића, власника „МК групе“ који у Украјини обрађује 30.000 ...

Read More »

Годишњи програм развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2014. годину

Годишњим програмом утврђују се конкретне активности у 2014. години које се односе на обављање саветодавних послова у пољопривреди и подручја на којима се обављају ти послови, обим, рокови и начин спровођења активности, извештавање о извршеним саветодавним пословима, начин праћења и оцењивања ефеката рада пољопривредних саветодаваца (у даљем тексту: саветодавaц), развој пољопривредне саветодавне и стручне службе (у даљем тексту: ПССС), као ...

Read More »

Проблематика закупа државног земљишта

„Закуп државне земље је нешто са чиме пољопривредници имају највише проблема због чега Министарство пољопривреде и припрема нов нацрт Закона о пољопривредном земљишту“, рекао је министар пољопривреде, шумарства и водопривреде проф. др Драган Гламочић након одржаног састанка са представницима Удружења „Банатски паори“ у Ковачици. „Чули смо пуно конструктивних савета које ћемо уважити и покушати да исправимо неке нелогичности које су ...

Read More »

Регресирано дизел гориво за пољопривреднике

Oдлукoм дa пoљoприврeдници имajу прaвo дa купуjу гориво (евро дизел и гасно уље 01) нa свим бeнзинским пумпaмa нa тeритoриjи Србиje дaтa je мoгућнoст свим рeгистрoвaним пoљoприврeдним гaздинствимa дa сe гoривoм снaбдeвajу и прe звaничнoг oбjaвљивaњa Правилником о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес  за гориво. Кaкo je Прaвилникoм дeфинисaнo дa кao дoкaз зa купљeнo гoривo, ...

Read More »

Конкурс за доделу дугорочних кредита за развој пољопривредно-прехрамбене индустрије

Развојнифонд АП Војводине расписао је конкурс за  доделу дугорочних кредита за развој пољопривредно-прехрамбене индустрије. Основни циљеви доделе кредита су обезбеђење финансијских средстава ради подршке реализацији синергијских пројеката у области пољопривредне производње и прехрамбено-прерађивачке индустрије кроз удруживање већег броја произвођача – учесника у пољопривредној и прехрамбено-прерађивачкој производњи ради повећања производно-прерађивачких потенцијала и складишних капацитета, унапређења конкурентности и побољшања извозних позиција АП ...

Read More »

Субвенције за наводњавање у АП Војводини

Субвенције за  наводњавање у АП Војводини могу се добити преко конкурса који расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Предмет конкурса је додела подстицајних средстава, којима се суфинансира: изградња експлоатационих бунара, набавка опреме за бунаре, пумпи за наводњавање, система за наводњавање, линија за наводњавање, изградња цевовода и трошкова израде пројектно-техничке документације. Право на коришћење подстицајних средстава имају: – Физичка ...

Read More »

Субвенционисање набавке пластеника и опреме за грејање пластеника у АП Војводини

Субвенционисање набавке пластеника и опреме за грејање пластеника(бесповратна средства за пластенике и опрему за грејање пластеника) може се остварити по конкурсу који расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Субвенција подразумева повраћај средстава у износу од 50% од купљене опреме умањене за износ ПДВ-а. Максимални износ субвенције за набавку опреме за пластенике износи 550 дин/м² и не може бити ...

Read More »

Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије 2014-2024. године

 

Read More »