Home » Опрема и механизација » Опрема за заштиту биљака

Опрема за заштиту биљака

Бесповратна средства за набавку опреме за заштиту биља Министарста пољопривреде

Правилником о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну биљну производњу дефинисана су бесповратна средства која се могу добити за набавку следеће нове опреме, механизације и материјала за заштиту биљака од болести, штеточина, корова, града, ниских и високих температура: Противградна мрежа, Носачи за противградну мрежу, Жичана ограда за ограђивање воћњака, Материјали за покривање повртарских и воћарско- виноградарских култура и цвећа, ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за противградне мреже у 2016. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс намењен подстицању инвестиција у противградне мреже.     Циљ конкурса јесте повећање површина засада воћа под системом противградних мрежа у Аутономној покрајини Војводини у 2016. години. Укупан износ средстава који се додељује по овом конкурсу износи 270.000.000,00 динара. Средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за противградне мреже

Циљ конкурса је повећање површина засада воћа под системом противградних мрежа у Аутономној покрајини Војводини у 2015. години. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање набавке противградних мрежа у воћарскоj  производњи. Висина и намена средстава Укупан износ средстава који се додељује по овом конкурсу износи 270,000,000.00 динара. Средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до ...

Read More »

Субвенционисање набавке механизације у воћарској производњи

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и дански програм за развој воћарства у јужној Србији расписали су  конкурс за субвенционисање инвестиција у произвођачко-прерађивачке капацитете у вези засада воћа и то : вишње трешње шљиве јагоде малине купине боровнице Конкурс се спроводи у 2014. години на територији пет округа у Јужној Србији: нишавски топлички пиротски јабланички и пчињски Подстицаји се одобравају за инвестициjе у ...

Read More »

Субвенције за набавку нове механизације, опреме и материјала за заштиту од болести, штеточина, корова, града, ниских и високих темпрература

Субвенције за набавку нове механизације, опреме и материјала за заштиту од болести, штеточина, корова, града, ниских и високих темпрература дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну производњу и оне подразумевају  субвенције за  нaбaвку нове мeхaнизaциje и oпрeмe зa наводњавање.  Субвенције за набавку нове механизације, опреме и материјала за заштиту од болести, штеточина, корова, града, ниских и високих темпрература по овом правилнику су: (1) ...

Read More »

Субвенционисање набавке противградних мрежа и бокс палета у АП Војводини

Субвенционисање набавке противградних мрежа и бокс палета може се остварити по конкурсу који расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Конкурс је отворен до 30.09.2014. године док је рок за завршетак инвестиције 15.11.2014. године. По овом конкурсу могу се остварити субвенције за противградне мреже и то у износу од 60% од укупне вредности опреме умањене за износ ПДВ-а. Површина ...

Read More »