Home » Опрема и механизација » Опрема за заштиту биљака

Опрема за заштиту биљака

АПВ: Бесповратна средства за противградне мреже у 2017. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је  конкурс за  доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке елемената система за противградну заштиту са наслоном за воћарску производњу. Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу износе до 320.000.000,00 динара. Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од укупне вредности инвестиције. Бесповратна средства за подршку ...

Read More »

Бесповратна средства за набавку опреме за заштиту биља Министарста пољопривреде

Правилником о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну биљну производњу дефинисана су бесповратна средства која се могу добити за набавку следеће нове опреме, механизације и материјала за заштиту биљака од болести, штеточина, корова, града, ниских и високих температура: Противградна мрежа, Носачи за противградну мрежу, Жичана ограда за ограђивање воћњака, Материјали за покривање повртарских и воћарско- виноградарских култура и цвећа, ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за противградне мреже у 2016. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс намењен подстицању инвестиција у противградне мреже.     Циљ конкурса јесте повећање површина засада воћа под системом противградних мрежа у Аутономној покрајини Војводини у 2016. години. Укупан износ средстава који се додељује по овом конкурсу износи 270.000.000,00 динара. Средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за противградне мреже

Циљ конкурса је повећање површина засада воћа под системом противградних мрежа у Аутономној покрајини Војводини у 2015. години. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање набавке противградних мрежа у воћарскоj  производњи. Висина и намена средстава Укупан износ средстава који се додељује по овом конкурсу износи 270,000,000.00 динара. Средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до ...

Read More »

Субвенционисање набавке механизације у воћарској производњи

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и дански програм за развој воћарства у јужној Србији расписали су  конкурс за субвенционисање инвестиција у произвођачко-прерађивачке капацитете у вези засада воћа и то : вишње трешње шљиве јагоде малине купине боровнице Конкурс се спроводи у 2014. години на територији пет округа у Јужној Србији: нишавски топлички пиротски јабланички и пчињски Подстицаји се одобравају за инвестициjе у ...

Read More »

Субвенције за набавку нове механизације, опреме и материјала за заштиту од болести, штеточина, корова, града, ниских и високих темпрература

Субвенције за набавку нове механизације, опреме и материјала за заштиту од болести, штеточина, корова, града, ниских и високих темпрература дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну производњу и оне подразумевају  субвенције за  нaбaвку нове мeхaнизaциje и oпрeмe зa наводњавање.  Субвенције за набавку нове механизације, опреме и материјала за заштиту од болести, штеточина, корова, града, ниских и високих темпрература по овом правилнику су: (1) ...

Read More »

Субвенционисање набавке противградних мрежа и бокс палета у АП Војводини

Субвенционисање набавке противградних мрежа и бокс палета може се остварити по конкурсу који расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Конкурс је отворен до 30.09.2014. године док је рок за завршетак инвестиције 15.11.2014. године. По овом конкурсу могу се остварити субвенције за противградне мреже и то у износу од 60% од укупне вредности опреме умањене за износ ПДВ-а. Површина ...

Read More »