Home » Кредити » Развојни фонд Војводине (page 2)

Развојни фонд Војводине

Конкурс РФВ за доделу догорочних кредита намењених прехрамбено-прерађивачкој производњи за набавку нове опреме

Развојни фонд Војводине објавио је конкурс за доделу догорочних кредита намењених прехрамбено-прерађивачкој производњи за набавку нове опреме. Основни циљ доделе кредита je унапређење прехрамбено-прерађивачке производње у Војводини. За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 150.000.000,00 динара. Кредити ће се додељивати за набавку нове опреме за прехрамбено-прерађивачку производњу. Право учешћа на Конкурсу имају: Правна лица категорисана као микро, мала или ...

Read More »

Конкурс за доделу дугорочних кредита за развој пољопривредно-прехрамбене индустрије

Развојнифонд АП Војводине расписао је конкурс за  доделу дугорочних кредита за развој пољопривредно-прехрамбене индустрије. Основни циљеви доделе кредита су обезбеђење финансијских средстава ради подршке реализацији синергијских пројеката у области пољопривредне производње и прехрамбено-прерађивачке индустрије кроз удруживање већег броја произвођача – учесника у пољопривредној и прехрамбено-прерађивачкој производњи ради повећања производно-прерађивачких потенцијала и складишних капацитета, унапређења конкурентности и побољшања извозних позиција АП ...

Read More »