Home » Берзе (page 26)

Берзе

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду 12.05-16.05.2014. године

Извештај са Продуктне берзе за период 12.05.-16.05.2014. Ванредно стање проузроковано елементарном непогодом у целој републици, у великој мери је утицало да трговање берзанским производима не буде на очекиваним нивоима са аспекта укупног обима трговања. Непроходност бројних путних праваца онемогућио је транспортну логистику да нормално функционише, па су и трговци били пасивни на тржишту услед немогућности преузимања робе. Са друге стране, ...

Read More »

Цене пољопривредних производа на берзама на дан 12.05.2014. године

Последње постигнуте цене пољопривредних производа на берзама на дан 12.05.2014. године у табели су без пореза, прерачунате по средњем курсу НБС.  

Read More »

Извештај са Продуктне берзе У Новом саду за период 05.-09.05.2014. године

Тржиште берзанских роба на организованом берзанском тржишту у Новом Саду је наставило тронедељну стабилност цена свих роба које су биле предмет трговања на “Продуктној берзи”. Некоме је та ценовна стагнација и стабилност одговарала, а некоме није. Оно што  сигурно јесте, то је чињеница да истрајавање цене кукуруза на нивоу од око 17,80 дин/кг без ПДВ не одговара извозницима, па је ...

Read More »

Продуктна берза у Новом Саду

„Продуктна берза“ основана је у Новом Саду 1958. године. одлуком Владе Републике Србије, као место организовања робно-берзанских састанака и информисања јавности о закљученим робно-берзанским трансакцијама и ценама пољопривредних производа. Први берзански састанак организован је 29. маја, 1959. године. Од оснивања до данас, преко „Продуктне берзе“, прометовано је преко 16 милиона тона пољопривредних производа. „Продуктна берза“ се данас налази на Булевару ...

Read More »

Светске берзе

Најпознатије, а самим тим и најзначајније су следеће светске берзе када је трговина пољопривредним производима у питању: http://www.cme.com – Chicago Mercantile Exchange (CME) http://www.mgex.com – Minneapolis Grain Exchange (MGE) http://www.matif.fr – Marche a Terme International de France (MATIF) http://www.nymex.com – New York Mercantille Exchange http://www.tge.or.jp/english/index.shtml – Tokyo Grain Exchange (TGE) http://www.agerborsamerci.it/listino/listino.html – Produktna berza u Bologni, Italija http://www.agrarberatung-hessen.de – Produktna berza – Nemačka http://www.aex.nl/aex.asp – Amsterdam Exchange (AEX) ...

Read More »