Home » Вести » Измена правилника за подношење захтева за подстицаје за пољопривредну механизацију, опрему и набавку квалитетног приплодног материјала

Измена правилника за подношење захтева за подстицаје за пољопривредну механизацију, опрему и набавку квалитетног приплодног материјала

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 26/18 од 5. априла 2018. године)

У Правилнику о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње („Службени гласник РС”, број 36/17), у члану 12. став 1. речи: „од 15. априла до 1. јула текуће године”, замењују се речима: „од 1. јула до 30. септембра текуће године”.

Детаљније о бесповратним средствима намењених биљној производњи, погледајте на следећим линковима:

 1. нaбaвку нове мeхaнизaциje и oпрeмe зa наводњавање
 2. нaбaвку нове мeхaнизaциje, oпрeмe и материјала зa зaштиту oд бoлeсти, штeтoчинa, кoрoвa, грaдa, ниских и високих тeмпeрaтурa
 3. нaбaвку нових прикључних машина и опреме за сетву, садњу и  бербу
 4. набавку нових пластеника и опреме за производњу у заштићеном  простору
 5. припрема производа за тржиште

 За детаље о бесповратним средствима намењеним сточарству,погледајте на следећим линковима:

 1. Инвестиције у пчеларству
 2. Набавка квалитетног приплодног материјала
 3. Набавка опреме и механизације за манипулисање чврстим и течним стајњаком
 4. Набавка опреме и механизације за припрему и дистрибуцију сточне хране
 5. Набавка опреме којом се штити добробит животиња
 6. Набавка нове опреме за рибњаке
 7. Набавка нове опреме за производњу конзумних јаја

Измењени правилник, можете преузети у прилогу текста.

Изворни правилник можете преузети у наставку текста: