Home » Tag Archives: усева и плодова

Tag Archives: усева и плодова

Регресирање осигурања усева и плодова

Субвенционисање осигурања усева и плодова спроводи се већ дужи низ година.  Субвенционише се (регресира) 40-45% од плаћење премије осигурања умањене за износ пореза. Право на коришћење регреса има: правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава Могу се осигурати: 1) усеви и плодови од ризика умањења приноса; 2) расадници и млади вишегодишњи засади пре ступања на род ...

Read More »