Home » Остали подстицаји » Приватно саветодавство

Приватно саветодавство

АП Војводина: Бесповратна средства за истраживања у пољопривреди

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс који има за циљ да финансира научноистраживачке активности које морају бити у вези са: избором и применом одрживе технике и технологије апликације средстава за заштиту и исхрану биља код пољопривредних произвођача; одрживим коришћењем и могућношћу интензификације коришћења пољопривредног земљишта без штетног утицаја на земљиште; могућношћу унапређивања групних метода саветодавног рада; факторима који утичу ...

Read More »

МПЗЖС: Подстицаји за научноистраживачке пројекте у пољопривреди

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, објавило је правилник о коришћењу подстицаја за спровођење научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди кроз унапређење стручног знања и усавршавања људских капацитета („Службени гласник РС”, бр. 10/13 и 142/14). Подстицаји  обухватају: подстицаје за спровођење техничко-технолошких пројеката у области пољопривреде и руралног развоја ради унапређења стручног знања пољопривредних произвођача подстицаје за спровођење пројеката усавршавања људских капацитета у пољопривредним стручним службама које обављају ...

Read More »

24 милиона за пољопривредно саветодавство у АП Војводини по посебним програмима

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприивреду и шумарство расписао је конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију пројеката из посебних програма годишњег програма унапређења саветодавних послова у пољопривреди у АП Војводини за 2014. годину Активности које ће се финансирати путем овог конкурса су: Сарадња са Прогнозно извештајном службом АП Војводине у заједничким пројектима опажања и предузимања мера заштите биља и усева, ...

Read More »

Конкурс за усавршавање стручног знања пољопривредних произвођача у 2014-ој години Министарства пољопривреде

Министарство пољопривреде расписало је  конкурс за расподелу подстицаја за посебне програме  за усавршавање стручног знања пољопривредних произвођача, утврђених  Правилником о коришћењу подстицаја за унапређење стручног знања и  усавршавања људских капацитета („Службени гласник РС”, број 59/13 и 63/14 – у  даљем тексту: Правилник), који се односе на: 1) управљање газдинством, и то на: –        књиговодствo и рачуноводствo на газдинству, –        израду ...

Read More »

Конкурс за приватно пољопривредно саветодавство

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је конкурс за приватно саветодавство. Конкурс  се расписује за следећа подручја:   1)      град Зајечар и општине Бољевац, Књажевац и Сокобања; 2)      град Лозница и општине Крупањ, Љубовија и Мали Зворник; 3)      општине Земун, Нови Београд, Палилула, Сурчин, Гроцка и Обреновац. Право учешћа на конкурсу имају правна лица и предузетници који испуњавају следеће услове : ...

Read More »