Home » Остали подстицаји » Обрадиво пољопривредно земљиште дато у закуп

Обрадиво пољопривредно земљиште дато у закуп

АПВ: Подстицаји за давање у закуп пољопривредног земљишта у 2016. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је јавни позив  за одобравање и коришћење подстицајних средстава за обрадиво пољопривредно земљиште дато у закуп за 2016. годину. Циљеви овог jавног огласа jeсу смањење броја необрађених површина, подстицање младих за бављење пољопривредом и повећање прихода старачких домаћинстава. Предмет овог јавног огласа јесте додела подстицајних средстава за обрадиво пољопривредно земљиште дато у закуп за 2016. ...

Read More »

АП Војводина: Подстицајна средства за издавање у закуп пољопривредног земљишта у 2015. години

Циљеви  овог  Јавног  огласа  су  смањење  броја  необрађених  површина,  подстицање младих за бављење пољопривредом и повећање прихода старачких домаћинстава. Предмет  Јавног огласа је додела подстицајних средстава за обрадиво пољопривредно  земљиште дато у закуп за 2015. годину. Средства подстицаја за издавање обрадивог пољопривредног земљишта у закуп износе  до  140.000.000,00  динара.  Средства  за  реализацију  наведених  активности  обезбеђена  су  у  буџету АП Војводине. Корисници  средстава  су  физичка  лица  (пољопривредници),  носиоци  и  чланови  регистрованог пољопривредног газдинства уписаног у Регистар пољопривредних газдинстава у  2015. години, који су власници пољопривредног земљишта и: 1) имају пребивалиште на територији АП Војводине, 2) који  су  старији  од  65  година  и  нису  корисници  пензије  по  основу  права  пензијског  и  инвалидског  осигурања  запослених  или  ...

Read More »

Подстицање давања у закуп пољопривредног земљишта

Управа за пољопривредно земљиште објавила је конкурс за  доделу подстицајних средстава за давање  у закуп пољопривредног земљишта. Конкурс се не односи на територије Аутономних покрајина Републике Србије. Право учешћа на конкурсу имају физичка лица (пољопривредници), носиоци регистрованог пољопривредног газдинства, старија од 65 година, који су власници обрадивог пољопривредног земљишта, које је закупац пољопривредног земишта уписао у Регистар, подношењем једног захтева ...

Read More »

Подстицајна средства за пољопривредно земљиште које се даје у закуп у АП Војводини

Подстицајна средства за пољопривредно земљиште које се даје у закуп могу се остварити на конкурсу који расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Средства подстицаја за издавање обрадивог пољопривредног земљишта у закуп износе до 150.000.000,00 динара. Средства за реализацију наведених активности обезбеђена су у буџету АП Војводине. Корисници средстава су физичка лица (пољопривредници), носиоци и чланови регистрованог пољопривредног газдинства. Основни услови: Пребивалиште на ...

Read More »