Home » Презентације и алати » Пројекти » Иновативно – едукативни програми унапређења органске производње у функцији руралног развоја

Иновативно – едукативни програми унапређења органске производње у функцији руралног развоја

Иновативно – едукативни програми унапређења органске производње у функцији руралног развоја

Универзитет у Новом саду, Пољопривредни факултет, Департман за економику пољопривреде и социологију села, Трг Доситеја Обрадовића бр. 8, 21 000 Нови Сад,тел: 021/ 485-3397; 458-138;  Др Вељко Вукоје, ванр. проф., моб: 063 836 7718, vukoje@polj.uns.ac.rs     Пројекат „Иновативно-едукативни програми унапређења органске производње у функцији руралног развоја“ финансиран је од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије. Пројекат се реализује у оквиру научноистраживачких, развојних и иновативних програма ...

Read More »