Home » Вести » Конкурс за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2017. години

Конкурс за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2017. години

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, објавило је  Јавни конкурс за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине  у 2017. години.

Конкурс има за циљ унапређење заштите животне средине кроз јачање свести јавности о значају заштите животне средине.

Приоритетне тематске области су:

  1. заштита природних вредности
  2. заштита земљишта
  3. заштита вода
  4. управљање отпадом
  5. промоција  Архуске конвенције
  6. промоција зелене економије, финансирање животне средине.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса на интернет страници Министарства (www.mpzzs.gov.rs) и (www.eko.minpolj.gov.rs) и порталу е-Управа (www.euprava.gov.rs).

Рок за подношење пријава продужава се до 28. јула 2017. године.

Текст Јавног конкурса можете преузети ОВДЕ

Смернице за подносиоце предлога пројеката можете преузети ОВДЕ

Oбразац бр. 1  – Списак документације која се доставља можете преузети ОВДЕ

Oбразац бр. 2  – Подаци о подносиоцу Пријаве и основни подаци о предлогу пројекта за суфинансирање (са пратећим изјавама ) можете преузети ОВДЕ

Oбразац бр. 3 – Биографијe руководиоца и лица која реализују пројекат можете преузети ОВДЕ

 

Извор: МПЗЖС