Home » Опрема и механизација » Набавка опреме и изградња објеката за складиштење меса

Набавка опреме и изградња објеката за складиштење меса

Подстицајна средства за набавку опреме и изградњу објеката за складиштење меса Министарства пољопривреде

Подстицајна средства за изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију односно санацију објеката за складиштење меса и набавку нове опреме за објекате за складиштење меса, могу се остварити по правилнику за примарну сточарску производњу. Бесповратна подстицајна средства по овом правилнику су: Трошкови изградње, доградње, реконструкције, адаптације односно санације објеката за складиштење меса Набавка нове опреме за објекте за складиштење меса: компресори, испаривачи, кондензатори, панели ...

Read More »