Home » Вести » Правилник о коришћењу подстицаја у органској сточарској производњи

Правилник о коришћењу подстицаја у органској сточарској производњи

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, објавило је Правилник о коришћењу подстицаја у органској сточарској производњи(oбјављен у ,,Службеном гласнику РС”, број 41/17 од 28. априла 2017. године).

Подстицаји за органску сточарску производњу обухватају следеће врсте подстицаја у одговарајућим износима по врсти поједине мере, и то за:

1) премију за млеко произведено методом органске производње;

2) тов јунади;

3) тов јагњади;

4) тов јаради;

5) тов свиња;

6) краве дојиље;

7) кошнице пчела;

8) производњу конзумне рибе;

9) краве за узгој телади за тов;

10) квалитетне приплодне млечне краве;

11) квалитетне приплодне товне краве и бикове;

12) квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве;

13) квалитетне приплодне крмаче и нерастове;

14) родитељске кокошке тешког типа;

15) родитељске кокошке лаког типа;

16) родитељске ћурке;

17) квалитетне приплодне матице риба шарана;

18) квалитетне приплодне матице риба пастрмке.

Подстицаји се утврђују у одговарајућем износу по врсти поједине мере који се увећава 40% од износа за подстицаје који се за исту врсту мере исплаћују у конвенционалној производњи.

Право на подстицаје  остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства које  испуњава и услов да је са овлашћеном контролном организацијом  закључило уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи који важи за годину за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја, односно у случају групне сертификације да је закључило уговор о сарадњи са произвођачем, као и да је у уговору који је тај произвођач закључио са овлашћеном организацијом подносилац захтева наведен као произвођач кооперант.

Комлетан текст правилника можете преузети у прилогу текста.