Home » Вести » Кредити за противградне мреже са 2% камате

Кредити за противградне мреже са 2% камате

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за набавку нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2016 години.

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима:

  1. физичким  и
  2. правним лицима

Физичка и правна лица морају бити са подручја АП Војводине,уписана у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће се реализовати искључиво на тероторији АП Војводине.

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:

  1. максималан износ кредита 40.000 евра,
  2. рок отплате 24 месецa,
  3. грејс период траје 12 месеци и укључује се у рок отплате, за време грејс периода обрачунава се интеркаларна камата,
  4. отплата се врши у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 3 ратe),
  5. Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 1.000 евра.

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу опреме кога буде одабрао учесник конкурса.

Фонд неће обрачунавати и наплаћивати пенале и казне за превремену отплату.

Приоритет у додели  кредита имаће учесници конкурса са предрачуном овлашћеног добављача опреме као и учесници који до сада нису користили кредите Фонда.

Конкурс је отворен од 24. септембар 2016. до 17. октобра 2016. године.

Пријаве се могу преузети у прилогу текста.