Home » Вести » Кредити за пчеларе са 2% камате

Кредити за пчеларе са 2% камате

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за куповину нових кошница и опреме за пчеларство.

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима:

  1. физичким и
  2. правним лицима

Физичка и правна лица морају бити са подручја АП Војводине, уписана у Регистар пољопривредних газдинстава.

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле, и то на следећи начин:

  1. максималан износ кредита 20.000 евра,
  2. Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 1.000 евра,
  3. рок отплате 18 месеца,
  4. грејс период у трајању од 24 месеца, за време грејс периода обрачунава се интеркаларна камата,
  5. отплата се врши у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 4 ратe)

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу, кошница и опреме кога буде одабрао учесник конкурса.

Приоритет у додели кредита имаће учесници конкурса са предрачунима  произвођача опреме за пчеларство.

Конкурс је отворен од 24. септембра 2016 до 17. октобра 2016. године. 

Комплетан текст конкурса и пријаву за конкурс, можете преузети у прилогу текста.