Home » Вести » Конкурс за пластенике са 2% камате

Конкурс за пластенике са 2% камате

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за куповину нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима.

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима:

  1. физичким и
  2. правним лицима

Физичка и правна лица морају бити са подручја АП Војводине,уписани у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће се реализовати искључиво на територији АП Војводине.

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:

  1. максималан износ кредита 15.000 евра,
  2. Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 1.000 евра,
  3. рок отплате 24 месеца,
  4. грејс период траје 12 месеци, за време грејс периода обрачунава се интеркаларна камата,
  5. отплата се врши у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 5 рата).

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу опреме кога буде одабрао учесник конкурса.

Предрачуни учесника конкурса морају искључиво бити од добављача чија је основна делатност производња и продаја нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима.

Фонд неће обрачунавати и наплаћивати пенале и казне за превремену отплату.

Приоритет у додели  кредита имаће учесници конкурса са предрачуном за израду готовог пластеника као и учесници који до сада нису користили кредите Фонда.

Конкурс је отворен од 24. септембра 2016. до 17. октобра 2016. године.

Пријаве се могу преузети у прилогу текста.