Home » Вести » Конкурс за доделу кредита за набавку рибље млађи и нове опреме за рибњаке у 2017. години

Конкурс за доделу кредита за набавку рибље млађи и нове опреме за рибњаке у 2017. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за набавку рибље млађи и нове опреме за рибњаке  у 2017. години.

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима –  физичким лицима са подручја АП Војводине,уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава.

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:

  1. максималан износ кредита 40.000 евра,
  2. Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 1.000 евра,
  3. грејс период у трајању 6 месеци, за време грејс периода не обрачунава се интеркаларна камата,
  4. рок отплате 60 месеци,
  5. отплата кредита се врши у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 11 рата).

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу рибље млађи и опреме за рибњаке коју буде одабрао учесник конкурса.

Кредити ће се одобравти по пристиглим пријавама све до утрошка средстава планираних конкурсом.

Детаљније о конкурсу можете прочитати ОВДЕ.