Home » Вести » АПВ: До 60% бесповратних подстицајних средстава за прераду меса и млека у 2017. години

АПВ: До 60% бесповратних подстицајних средстава за прераду меса и млека у 2017. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је:

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА УВОЂЕЊE ЕУ СТАНДАРДА У ОБЈЕКТЕ У КОЈИМА СЕ ВРШИ ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА МЕСА И МЛЕКА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ

Циљ конкурса je побољшање квалитета млека и меса, повећање сточног фонда, упосленост чланова домаћинстава која се баве сточарском производњом, проширење асортимана новим производима, брендирање производа и повећање животног стандарда на селу.

Предмет конкурса је суфинансирање адаптације простора и куповина потребне нове опреме ради усклађивања са стандардима ЕУ у области производње и прераде меса и млека, а према пројекту који ће обезбедити високообразовна или научноистраживачка институција, а финансирати Секретаријат.

За реализацију Конкурса предвиђен је укупан износ дo 30.000.000,00 динара.

Подстицајна средства за подршку инвестиција по овом Конкурсу утврђују се у износу до 50% од укупне вредности инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).

За подносиоце пријава ‒ физичка лица и предузетнике, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, лица млађа од 40 година и жене ‒ бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од укупне вредности инвестиције.

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може прећи 2.700.000,00 динара, а уколико је подносилац пријаве жена или лице млађе од 40 година, односно уколико се инвестиција реализује на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, максимални износ бесповратних средстава јесте до 2.970.000,00 динара.

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 100.000,00 динара, а разматраће се само пријаве чија је вредност инвестиције 200.000,00 динара или већа од тог износа.

Суфинансираће се следеће инвестиције:

1) Адаптација објекта и набавка нове опреме за модернизацију постојећих прерађивачких постројења и развој нових производних линија с циљем побољшања хигијене и квалитета производа од млека као и проширење асортимента производа од млека.

2) Адаптација објекта и набавка нове опреме за модернизацију постојећих прерађивачких постројења и развој нових производних линија ради побољшања хигијене и квалитета производа од меса као и проширење асортимента производа од меса.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и која се налазе у активном статусу, и то:

1. физичко лице:

– носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; – предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

2. правно лице:

– привредно друштво;

– земљорадничка задруга.

Привредно друштво може остварити право на подстицаје ако је разврстано у микро и мало правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

Конкурс је отворен до 17. 07. 2017. године.

Комплетан текст конкурса и пријаву, можете преузети у прилогу текста.

 

Извор : ПСПВШ