Home » Сточарство » Кошнице пчела » Измена правилника за субвенционисање пчеларства

Измена правилника за субвенционисање пчеларства

Изменом правилника о подстицајима у пчеларству дошло је до измене датума за подношење захтева за субвенционисање по кошници пчела. По првом правилнику рок за подношење захтева за субвенционисање по кошници пчела био је 31.август. Изменом правилника захтев за субвенционисање по кошници пчела одређен је нови термин од 15. априла до 31. маја текуће године.

Изменом правилника смањен је и обим документације која треба да се поднесе. По новом правилнику потребно је поднети само захтев.

Више није неопходно поднети уз захтев:

  1. извод из евиденције о регистрацији пчелињака и пчелињих друштава на газдинству из Централне базе података о обележавању животиња, оверен од стране овлашћене ветеринарске организације
  2. копију уверења о здравственом стању животиња оверену од стране надлежног ветеринарског инспектора.