Home » Вести » Измена правилника о подстицајима за тов јунади, свиња и јагњади

Измена правилника о подстицајима за тов јунади, свиња и јагњади

Правилник о изменама правилника  о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, свиња и јагњади објављен је  у „Службеном гласнику РС”, број 42/14 од 23. априла 2014.године.

Изменом правилника дефинисан је:

  1. нови образац за подношење подстицаја за тов,
  2. нови образац пријемнице и
  3. смањена је документација која се подноси уз захтев(копије пасоша и извод из централне базе регистра о обележавању животиња више нису неопходни).

Рокови за подношење захтева за подстицаје остају непромењени:

  1. за тов јунади- 31.јануар наредне године
  2. за тов свиња-31.децембар текуће године
  3. за тов јагњади- 31.децембар текуће године