Home » Кредити » Кредити за наводњавање

Кредити за наводњавање

Покрајински фонд за развој пољопривреде отворио је кредитну линију за наводњавање. Кредити се одобравају са каматном стопом од 1% на годишњем нивоу уз грејс период од 9-12 месеци.