Home » Вести » Кредит за подизање противградних мрежа Покрајинског фонда за развој пољопривреде

Кредит за подизање противградних мрежа Покрајинског фонда за развој пољопривреде

Покрајински фонд за развој пољопривреде објавио је конкурс за  доделу кредита намењених за набавку нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2014 години.

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима –  физичким лицима са подручја АП Војводине,уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава.

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:

  1. Максималан износ кредита 15.000 евра,
  2. Рок отплате 24 месецa,
  3. Грејс период траје 12 месеци и укључује се у рок отплате, за време грејс периода  обрачунава се интеркаларна камата,
  4. Отплата се врши у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 3 ратe),

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу опреме коју буде одабрао учесник конкурса.

Конкурс је отворен од 31. августа 2014. до 29. септембра 2014. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Комплетан текст конкурса и пријаву можете преузети у прилогу текста.