Home » Вести » Кредит за пластенике и стакленике Покрајинског фонда за развој пољопривреде

Кредит за пластенике и стакленике Покрајинског фонда за развој пољопривреде

Покрајински фонд за развој пољопривреде објавио је конкурс за  доделу кредита намењених за куповину нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима.

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима –  физичким и правним лицима са подручја АП Војводине,уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава.

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:

  1. Максималан износ кредита 15.000 евра,
  2. Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 1.000 евра,
  3. Рок отплате 36 месеци,
  4. Грејс период траје 12 месеци и укључује се у рок отплате, за време грејс периода  обрачунава се интеркаларна камата,
  5. Отплата се врши у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 5 рата),

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу опреме коју буде одабрао учесник конкурса.

Конкурс је отворен од 31. августа 2014. до 29. септембра 2014. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Комплетан текст конкурса и пријаву можете преузети у прилогу текста.