Home » Вести » Кредит за набавку нових пластеника и стакленика и опреме у њима у 2015. години са 2% камате

Кредит за набавку нових пластеника и стакленика и опреме у њима у 2015. години са 2% камате

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за куповину нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима.

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима –  физичким и правним лицима са подручја АП Војводине,уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава.

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:

  1. Максималан износ кредита 15.000 евра,
  2. Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 1.000 евра,
  3. Рок отплате 36 месеци,грејс период траје 12 месеци и укључује се у рок отплате,
  4. За време грејс периода обрачунава се интеркаларна камата,
  5. Отплата се врши у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 5 рата),

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу опреме коју буде одабрао учесник конкурса.

Уколико Корисник средстава у току периода отплате кредита закључи уговор са Покрајинским секретаријатом за пољопоривреду, водопривреду и шумарство за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке опреме за производњу у заштићеном простору, обавезан је да у року од 15 дана од дана пријема средстава од стране Секретаријата изврши превремену отплату кредита или дела кредита у износу који је једнак износу бесповратних средстава добијених од стране Секретаријата. Фонд неће обрачунавати и наплаћивати пенале и казне за превремену отплату.

Приоритет у додели  кредита имаће учесници конкурса са предрачуном за израду готовог пластеника као и учесници који до сада нису користили кредите Фонда.

 

Конкурс је отворен од 15. фебруара 2015. до 16. марта 2015. године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Комплетан текст конкурса и пријаву можете преузети у прилогу текста.