Home » Вести » АП Војводина: Конкурс за доделу кредита за пчеларство са каматом од 2%

АП Војводина: Конкурс за доделу кредита за пчеларство са каматом од 2%

Кредити за пчеларство покрајинског фонда за развој пољоприврде пољопривредни кредити

Покрајински фонд за развој пољопривреде објавио је конкурс за доделу кредита намењених за:

  1. куповину нових пчелињих ројева
  2. кошница и
  3. опреме за пчеларство

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава.

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле, и то на следећи начин:

  1. за набавку пчелињих ројева, минималан износ кредита од 1.000 евра а максималан износ до 5.000 евра, одобраваће се кредити са грејс периодом од 24 месеци (за време грејс периода обрачунаваће се интеркаларна камата) и роком отплате од 18 месеци, отплата се врши у шестомесечним ануитетима;
  2. за набавку нових кошница у стандарду, минималан износ кредита од 1.000 евра а максималан износ до 5.000 евра, одобраваће се кредити са грејс периодом од 24 месеци (за време грејс периода обрачунаваће се интеркаларна камата) и роком отплате од 18 месеци, отплата се врши у шестомесечним ануитетима;
  3. за набавку нове опреме за пчеларство, минималан износ кредита од 1.000 евра а максималан износ до 5.000 евра, одобраваће се кредити са грејс периодом од 24 месеци (за време грејс периода обрачунаваће се интеркаларна камата) и роком отплате од 18 месеци, отплата се врши у шестомесечним ануитетима
  4. за набавку пчеларског контејнера и камиона са приколицом регистрованом за пчеларење, минималан износ кредита од 1.000 евра а максималан износ до 5.000 евра, одобраваће се кредити са грејс периодом од 24 месеци (за време грејс периода обрачунаваће се интеркаларна камата) и роком отплате од 18 месеци, отплата се врши у шестомесечним ануитетима. Корисник кредита је у обавези да након одобрења кредита достави Фонду атест возила од стране овлашћене установе, у року од 90 дана, од дана пуштења кредита у течај.

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу пчелињих ројева, кошница и опреме коју буде одабрао учесник конкурса.

Приоритет у додели кредита имаће учесници конкурса са предрачунима произвођача опреме за пчеларство.

Конкурс је отворен од 14. фебруара 2016 до 14. марта 2016. године.

Комплетан текст конкурса као и пријаву на конкурс можете преузети у прилогу текста.