Home » Опрема и механизација (page 7)

Опрема и механизација

Субвенције за набавку нових пластеника и опреме за производњу у заштићеном простору

Субвенције за набавку нових пластеника и опреме за производњу у заштићеном простору дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну производњу и оне подразумевају  субвенције за  нaбaвку нових пластеника и   oпрeмe зa пластенике. Субвенције за набавку нових пластеника и опреме за производњу у заштићеном простору по овом правилнику су: (1) Конструкције за објекте заштићених простора покривених пластиком (алуминијумске, поцинковане челичне, челичне и пластичне), (2) ...

Read More »

Субвенције за наводњавање

Субвенције за наводњавање дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну производњу и оне подразумевају  субвенције за  нaбaвку нове мeхaнизaциje и oпрeмe зa наводњавање. Субвенције за наводњавање по овом правилнику су: (1) Системи за наводњавање: – пумпа за наводњавање, – агрегат за покретање пумпи (дизел, безински и електро погон), – систем за наводњавање „кап по кап” (цеви за довод воде, разводне цеви, ...

Read More »

Субвенционисање набавке пластеника и опреме за грејање пластеника у АП Војводини

Субвенционисање набавке пластеника и опреме за грејање пластеника(бесповратна средства за пластенике и опрему за грејање пластеника) може се остварити по конкурсу који расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Субвенција подразумева повраћај средстава у износу од 50% од купљене опреме умањене за износ ПДВ-а. Максимални износ субвенције за набавку опреме за пластенике износи 550 дин/м² и не може бити ...

Read More »