Home » Опрема и механизација » Опрема за утврђивање квалитета житарица и индустријског биља

Опрема за утврђивање квалитета житарица и индустријског биља

Бесповратна средства за складиштење житарица Министарства пољопривреде

Правилником о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу дефинисана су бесповратна средства која се могу добити за изградњу  нових објеката за складиштење житарица, силоса и подних складишта каои набавку нове опреме за објекте намењене складиштењу житарица. Бесповратна средства се могу добити за : Изградњу нових објеката силоса и подних складишта Набавка нове опреме за објекте намењене складиштењу житарица (силосе ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за силосе у 2015. години

Циљ конкурса је развој села и унапређење пољопривредне производње у Аутономној покрајини Војводини у 2015. години. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање набавке нове опреме за изградњу нових објеката намењених складиштењу зрнастих пољопривредних култура – силоса од поцинкованог челичног лима  минималне запремине од 150  тона до максималне запремине 400 тона. Суфинансира се максимално две ћелије силoса са следећом ...

Read More »

Субвенције за набавку нове опреме за утврђивање квалитета житарица и индустријског биља

Субвенције за набавку нове опреме за утврђивање квалитета житарица и индустријског биља дефинисане су Правилником за примарну пољопривредну производњу. Субвенције за набавку нове опреме за утврђивање квалитета житарица и индустријског биља по овом правилнику подразумевају набавку следећег: (1) Силосни термометри, (2) Силосни фини аспиратори, (3) Силосни груби аспиратори, (4) Апарати за одређивање микотоксина, (5) Уређаји за хлађење житарица и уљарица, (6) ...

Read More »