Home » Кредити » Фонд за развој пољопривреде (page 4)

Фонд за развој пољопривреде

Кредит за набавку нове пољопривредне механизације у 2015. години са 2% камате

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне).  Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле, и то на следећи начин:  Кредитираће се набавка ...

Read More »

Кредит за пољопривредну механизацију Покрајинског фонда за развој пољопривреде

Покрајински фонд за развој пољопривреде објавио је конкурс за  доделу кредита намењених за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне).  Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле, и то на следећи начин: ...

Read More »

Кредит за пластенике и стакленике Покрајинског фонда за развој пољопривреде

Покрајински фонд за развој пољопривреде објавио је конкурс за  доделу кредита намењених за куповину нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима –  физичким и правним лицима са подручја АП Војводине,уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то ...

Read More »

Кредит за подизање засада воћа Покрајинског фонда за развој пољопривреде

Покрајински фонд за развој пољопривреде објавио је конкурс за  доделу кредита за подизање вишегодишњих засада воћа. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле, и то на следећи начин: Максималан износ кредита ...

Read More »

Кредит за подизање противградних мрежа Покрајинског фонда за развој пољопривреде

Покрајински фонд за развој пољопривреде објавио је конкурс за  доделу кредита намењених за набавку нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2014 години. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима –  физичким лицима са подручја АП Војводине,уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и ...

Read More »

Кредит за набавку основног стада у овчарству и козарству Покрајинског фонда за развој пољопривреде

Кредитна средства се додељују за куповину оваца расе:  цигаја, винтемберг, тексел, ил де франс, сафолк и бергамо и за куповину коза аплске расе. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима -правним и физичким лицима са    подручја АП Војводине,уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на ...

Read More »

Кредити за силосе и подна складишта Покрајинског фонда за развој пољопривреде

Покрајински фонд за развој пољопривреде објавио је конкурс за  доделу кредита намењених за изградњу нових објеката намењених складиштењу житарица (силоса, подних складишта). Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима –  физичким лицима са подручја АП Војводине,уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин: ...

Read More »

Кредит за набавку квалитетне телади за тов Покрајинског фонда за развој пољопривреде

Покрајински фонд за развој пољопривреде расписао је конкурс за  доделу кредита намењених за набавку квалитетне телади за тов  у 2014 години. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима –  физичким лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин: ...

Read More »

Кредити за пчеларство

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за куповину нових пчелињих ројева, кошница и опреме за пчеларство. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле.

Read More »

Кредити за подизање винограда и опреме за виноградарство

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита за подизање вишегодишњих засада винове лозе, набавку лозних калемова, стубова, жице и опреме у виноградарству. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким лицима са подручја АП Војводине. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле, и то на следећи начин: Максималан износ одобреног ...

Read More »