Home » Кредити » Фонд за развој пољопривреде » Кредити за виноградарство

Кредити за виноградарство

Кредити за подизање винограда и опреме за виноградарство

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита за подизање вишегодишњих засада винове лозе, набавку лозних калемова, стубова, жице и опреме у виноградарству. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким лицима са подручја АП Војводине. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле, и то на следећи начин: Максималан износ одобреног ...

Read More »