Home » Кредити » Фонд за развој пољопривреде » Кредит за овчарство и козарство

Кредит за овчарство и козарство

Кредит за набавку основног стада у овчарству и козарству Покрајинског фонда за развој пољопривреде

Кредитна средства се додељују за куповину оваца расе:  цигаја, винтемберг, тексел, ил де франс, сафолк и бергамо и за куповину коза аплске расе. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима -правним и физичким лицима са    подручја АП Војводине,уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на ...

Read More »