Home » Биљна производња » Измене и допуне правилника за регресирање ђубрива

Измене и допуне правилника за регресирање ђубрива

Изменама и допунама правилника за регресирање ђубрива дефинисане су следеће измене:

  1. све врсте ђубрива долазе у обзир за регресирање
  2. уколико на фискалном рачуну нису јасно наведени подаци неопходни за остваривање права на регрес( килограми као јединица мере), неопходно је поднети оригинални рачун на коме се то види

Измене и допуне правилника за регресирање ђубрива можете преузети у прилогу текста